El Pedró Begues

  Baix Llobregat
  Cim del Pedró
  Al sud de la Rectoria i la Bassa Blanca, entre la riera de Begues i la carretera BV-2041.
  473

  Coordenades:

  41.3252
  1.9446
  411676
  4575396
  08020-2
  Patrimoni immoble
  Jaciment arqueològic
  Ibèric
  Dolent
  Legal
  Text refós de la normativa urbanística del PGOU (desembre de 2007)
  Sí, IPAC nº 13736
  Difícil
  Sense ús
  Privada
  Ref. cadastral: 08020A01800007
  Xavier Esteve

  El puig del Pedró, de 473 msnm, es situa a llevant del municipi, entre la riera de Begues i la carretera BV-2041. Està ocupat per un bosc esclarissat de pi blanc i garriga. Al puig del Pedró s'emplaçaria un possible enclavament d'època ibèrica.

  Aquest element apareix a l'article 22 de la normativa urbanística del Pla General aprovat definitivament el 15 d'octubre de 1997, el qual preveu un llistat d'elements d'interès històric que seran protegits mitjançant la fórmula d'un Pla Especial, sempre que no estiguin directament afectats per sistemes del planejament.

  Segons la publicació de J. Viñas et alii (2000), al puig del Pedró s'emplaçaria un possible enclavament d'època ibèrica. Durant la revisió de la Carta Arqueològica es va poder comprovar l'existència, en la part més elevada del turó, d'algun fragment de ceràmica d'època ibèrica molt erosionada i de pasta oxidada.

  VIÑAS, J. et alii (2000). "Inventari del patrimoni arquitectònic, arqueològic i natural de Begues". 1res Jornades d'Estudi del Patrimoni del Baix Llobregat. Consell Comarcal del Baix Llobregat, p. 175.
  Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya. Arxiu Servei d'Arqueologia i Paleontologia.