El Casino Tiana

Maresme
Carrer Edith Llaurador, 6

Coordenades:

41.48623
2.26763
438861
4592994
08282-41
Patrimoni immoble
Edifici
Neoclàssic
Romàntic
XIX mitjan
Bo
Legal
BCIL (núm CPAA 41) 17/07/2002
IPA 9350-I
Fàcil
Lúdic
Privada
8834240DF3993A
Àlvar Sáez Puig

Edifici civil de planta rectangular amb baixos i pis.
El seu interès no recau tant en la construcció com en la decoració, que queda pràcticament concentrada a la façana. En primer lloc cal destacar un grup escultòric que corona el frontó de l'edifici, format per dos nois nus asseguts i acompanyats per alguns elements simbòlics típics del classicisme. Els murs són recoberts per alguns plafons esculpits que representen armes, banderes . cuirasses, etc., tot emmarcat amb garlandes i elements vegetals bastant recarregats i pròxims, pel que fa a l'estil, al classicisme francès.
Tots els símbols clàssics estan buits de significat i són purament decoratius. L'únic element que conserva el seu sentit heràldic és l'escut d'armes situat damunt la porta d'accés-
Altres elements neoclàssics són les hídries que coronen tots els angles de l'edifici, i els guardapols o trencaaigües sostinguts per mènsules de les finestres de la planta baixa.
L'interior està adequat com a restaurant i sales pròpies del club de Tennis o Nou Casino.
El conjunt està envoltat per un ampli jardí i queda dins el recinte de l'antiga masia de Can Marí.

Dins el recinte del Casino Nou trobem també la masia de Can Marí , esmentada ja al tombant de la primera centúria del segle XII en l'acta de consagració de la parròquia. La seva estructura és de planta baixa amb gran portal adovellat, pis i golfes i cobert amb teulada a doble vessant. Al primer pis hi ha pintures de Torres Clavé.

L'edifici del Casino Nou de Tiana és una construcció de mitjan segle XIX de característiques que s'emmarquen dins del romanticisme neoclàssic propi del moment, estructurada en tres cossos, dels quals el cos central sobresurt respecte dels laterals. conjunt, de clara horitzontalitat, és de planta baixa i pis. Als cossos laterals l'estructura, perfectament simètrica, presenta dues obertures rectangulars a cadascun dels pisos. El cos central a la planta baixa presenta una portalada rectangular, flanquejada per plafons ornamentals als costats. Per sobre de la motllura que separa la planta baixa del pis superior trobem un timpà rodó amb escut heràldic i finestra al damunt, flanquejats per plafons ornamentals de banderes. Remata el conjunt una cornisa per damunt de la qual s'alça un capcer de perfil mixtilini amb un rellotge de sol al centre, coronat per dues escultures d'infants que es donen l'esquena .

https://www.festacatalunya.cat/articles-mostra-6402-cat-casino_nou.htm http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=1957 Ajuntament de Tiana (2002). Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Tiana. Vol. 1. Tiana.