Cementiri Tiana

Maresme
Camí de l'Alegria
Pel Camí de l'Alegria

Coordenades:

41.48908
2.27064
439115
4593309
08282-42
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
XX
Bo
Legal
BCIL (núm CPAA 42) 17/07/2002
IPA 9352-I
Fàcil
Altres
Pública
Ajuntament de Tiana
Àlvar Sáez Puig

El cementiri de Tiana es troba situat en front de l'antiga església parroquial. Té una explanada al costat i un camí de terra a cada costat. A la part del darrera hi ha bosc.
Els nínxols es distribueixen al llarg d'un passadís i la part del darrera d'aquest en columnes de cinc. Els forats originals dels nínxols són voltes de maó de pla, la part frontal està pintada de blanc amb la inscripció corresponent de color negre. Els nínxols moderns han desvirtuat la forma tradicional introduint plaques quadrades de marbre o granit. Al costat de l'entrada hi ha un mausoleu amb una petita capella enfront. A la part del darrera, hi ha tombes excavades al terra.
El cementiri queda tancat per un mur de pedra pintat de blanc. El portal d'accès és rectangular coronat per un frontó. La porta és de fusta i ferro. En el portal hi ha la inscripció: "Mortui Oui in Dominio Moritur". La tanca del cementiri és un mur de pedra encalat (ara, pintat de blanc). El portal és rectangular coronat per un frontó blanc amb una porta d'accés de fusta i reixa de ferro. En el portal hi ha un escrit en negre i vermell: Mortui Oui In Dominio Moriuntur. Al costat de l'entrada hi ha un mausoleu de la família Jordana amb una petita capella davant. A la part de darrera, hi ha tombes excavades al terra.
Entre aquestes tombes hi destaca el panteó familiar fet construir per Mercè Vidal i Xaus l'any 1920. El disseny és de Joan Amigó, arquitecte i autor d'altres interessants mostres d'art funerari al cementiri de Badalona.
Originàriament, la porta estava escortada per dos grans xiprers. El foc del 1994, en va cremar totalment el de la dreta. Actualment només hi ha el de l'esquerra.
La coberta dels nínxols és plana, de rajola ceràmica. Els nínxols es distribueixen al llarg del passadís i la part de darrera d'aquest en columnes de cinc. Els forats originals dels nínxols són voltes de maó de pla; la façana està pintada de blanc i amb la inscripcció en negre. Els moderns han desvirtuat la forma tradicional, introduint plaques quadrades de marbre o granit.

Té escultures de bon nivell artístic. El seu ús és el funerari. El cementiri municipal de Tiana és un bé de domini públic, afecte al servei públic que li és propi. Foirma part del conjunt especial de l'-Alegria.

http://lalocal.tianat.cat/la-tiana-mistica/ Ajuntament de Tiana (2002). Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Tiana. Vol. 1. Tiana.