El Bosc Muntanyola

Osona
Múnter
Mas Bosc s/n. Prop Església St. Esteve de Múnter. Trencant a N-141C. 08505. Muntanyola.

Coordenades:

41.87935
2.20478
434017
4636686
08129-54
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Modern
Popular
XVI-XVIII
Regular
Presenta cert mal estat
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 005A00068
Anna M. Gómez Bach

Mas format per un cos rectangular orientat, oest-est situat sobre la roca natural sobre una torrentera. L'estructura presenta diversos cossos constructius, dels que en destaca l'edifici principal i un conjunt d'annexes ramaders adossats a la façana sud, agrupats. El cos central es troba format per dos pisos, dels que es conserven els encaixos de les bigues i les parets exteriors, havent perdut la part de la teulada. El sistema constructiu utilitzat és la pedra, de petites dimensions i poc treballada, cohesionada amb argamassa i els interiors del primer pis acabats amb arrebossat. Algunes obertures presenten signes clars d'expoliació, i han estat posterioment fetes noves; les dues portes conservades, apareixen emmarcades amb filades de totxana. Dues de les façanes presenten un arrebossat blanc exterior i algunes obertures de petites dimensions.

Mas molt reformat al llarg del segle XX, situat dins la parròquia de Sant Esteve de Múnter. La nova construcció en obra ha dificultat l'estudi arquitectònic del conjunt, tot i que per paral·lels amb les altres construccions documentades a la zona es pot recular la seva construcció al segle XVI, entrada l'època moderna. En el mas no es conserva documentació moderna i les evidències arquitectòniques només permeten documentar un afegiment segurament atribuïble al segle XVIII. La zona no és especialment boscosa; per tant, sembla el nom del mas hauria estat donat en un moment on els conreus eren més reduïts, o com a element diferenciador respecte la resta de masos de Múnter.