El Bolló
Malla

  Osona
  Camí del Bolló
  Emplaçament
  S'hi accedeix des de la rotonda de la BV-5306, per la via de servei de la C-17 dir. Barcelona

  Coordenades:

  41.8763
  2.23874
  436832
  4636322
  Número de fitxa
  08111 - 37
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVI-XIX
  Estat de conservació
  Regular
  L'edifici anomenat Bolló Xic es troba en estat ruïnós.
  Protecció
  Legal
  P.E.U. Catàleg de Masies i Cases Rurals 2010
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  000702900DG33F0001DJ
  Autoria de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn - Antequem, S.L.

  El Bolló és una masia d'origen medieval que va ser reconstruïda durant el segle XVI. A poca distància del mas antic s'hi va construir un nou edifici, datable del segle XIX. El volum principal és un edifici de planta rectangular que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. S'hi accedeix per un portal centrat amb llinda de fusta i brancals ceràmics, sobre el qual hi ha un finestral d'arc pla de pedra carejada amb sortida a un balcó de baranes forjades. Les altres finestres de la façana són d'arc pla arrebossat. A la resta de façanes les finestres són amb llinda de fusta, excepte la central de la façana posterior, que és de pedra carejada. En la darrera restauració s'han afegit diverses obertures amb brancals de maó i llinda de fusta. A la façana posterior hi ha adossat un porxo amb pilars de maó i un pou. Al voltant de la façana principal i laterals s'hi distribueixen diversos cossos annexes, així com el volum secundari conegut com el Bolló Xic. És de planta baixa i pis i es troba en estat ruïnós.

  La família Bolló té uns orígens molt antics a la zona. La primera notícia que tenim del mas Bolló es remunta a la primera meitat del segle X, quan entre els béns de la Pabordia de Palau de Malla hi consten les terres de Puigungla, prop del mas Bolló. És probable que un fadristern d'aquest mas fundés el mas Bolló de Taradell, documentat almenys des de l'any 1326. Durant la segona meitat del segle XIV, el rei Pere el Cerimoniós va ordenar d'emmagatzemar els cereals dels masos que es trobessin dins la seva jurisdicció dins dels recintes emmurallats, davant la imminent incursió de les tropes de l'infant Jaume de Mallorca. En aquest context, el veguer i el notari de l'escrivania de la cort de la Vegueria d'Osona van anar a visitar els pobles de la rodalia de Vic per comunicar l'ordre del monarca. A Malla van reunir a l'era del mas Folcs a diversos veïns, entre els que hi trobem a Feliu Bolló. La següent notícia documental del Bolló la trobem al fogatge de l'any 1497, on hi consta el "mas Boló". En el fogatge del 1553 hi trobem el "Bollo".

  IGLÉSIES, J. (1991). El fogatge de 1497. Estudi i transcripció. Barcelona: Fundació Salvador Vives i Casajuana, Rafael Dalmau Editor.
  PLADEVALL, A. (1995). "La Pabordia de Palau, una dignitat i administració del Monestir de Ripoll", Annals. Ripoll: Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès.
  Pla Especial de Catalogació de les Masies i Cases Rurals de Malla. Ajuntament de Malla, 2010.
  PLADEVALL, A. (1995). Taradell: Passat i present d'un terme i vila d'Osona. I Dels orígens a finals del segle XVIII. Taradell: Ajuntament de Taradell; Vic: Eumo Editorial.
  PUIGFERRAT, C. (2000). "Fam, guerra i pesta a la Plana de Vic 1374-1376". Ausa. Vic: Patronat d'Estudis Osonencs.