Cripta dels Senyors de Centelles Sant Martí de Centelles

Osona
Antiga parròquia de Sant Martí de Centelles
Edifici adossat a l'església de Sant Martí de Centelles

Coordenades:

41.76558
2.20435
433865
4624055
08224-29
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Bo
Inexistent
Restringit
Social
Privada
Ref. cad.: 014A09001
Anna M. Gómez Bach

Edifici de planta rectangular allargada format per dos cossos, un pis superior amb una obertura circular i un pis inferior sense obertures. Aquesta construcció es troba adossada a l'església de Sant Martí de Centelles per la seva cara sud. Es tracta d'una construcció de carreus ben escairats i de grans dimensions de pedra local lligats amb morter i amb un arrebossat exterior. L'accés es realitza per una porta de ferro massís per la banda nord de l'estructura. La teulada és a doble vessant i coberta de teula aràbiga.

Entre 1895 i 1897 Manuel de Llança va fer construir al costat de l'església de Sant Martí un modern cos d'edifici. El seu pis superior va ser concebut com a capella del Santíssim per a la parròquia i al seu altar va traslladar-se la imatge de Santa Maria del Castell.
El pis inferior va ser destinat a cripta-panteó dels senyors de Centelles. A aquesta cripta varen traslladar-se les restes de les tombes de la capella del Castell de Sant Esteve, on fins al moment havien estat enterrats els senyors de Centelles.

JUNYENT, Emili. (1945-1952). Itinerario histórico de las parroquias del Obispado de Vich. Separata del Full Parroquial n. 20.
Arxiu episcopal de Vich. Llibre I de visites pastorals del 5 juny de 1665.
PLADEVALL, Antoni. 1962. Romiatge a Sant Martí de Centelles i Sant Miquel Sesperxes i Bertí. Vic.
PLADEVALL, Antoni. (1955-1957). San Martín de Centelles, San Miguel Sesperxes y San Pedro de Bertí. a AUSA, n. XVIII. p. 357-372.
PLADEVALL, Antoni. (1992). Orígens i formació del terme municipal de Sant Martí. Ajuntament de Sant Martí de Centelles.
SOLANS, Antoni. (1992). Notes i comentaris sobre Sant Martí de Centelles. Ajuntament de Sant Martí de Centelles.