Creu de terme de Lavit Torrelavit

Alt Penedès
Partida de la Creu
A la carretera BV-2153 del Pla a Torrelavit, a 1 km abans d'arribar al poble
304 m

Coordenades:

41.43748
1.72806
393737
4588104
08287-23
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
XX
1931
Bo
Legal
Decret 14 de marzo 1963 núm.571/63 Protección de cruces de término
Sí, IPA, n. 30648
Fàcil
Simbòlic
Pública
Ajuntament de Torrelavit. c/del Molí, 29, Torrelavit
Oriol Vilanova

Creu de terme assentada sobre una base octogonal, al centre de la qual es disposen dos blocs esglaonats de perfil cilíndric que sostenen un fust de ciment, que sense cap motllura està rematat per la creu. Al bloc cilíndric superior hi ha una inscripció on es llegeix: "RESPECTEU LA CREU RECONSTRUÏDA PER PAU VIDAL ROVIRA. ANY 1931" . La creu pròpiament dita és una creu grega floronada; al centre de la cara anterior hi ha les inicials de Crist "JHS".
L'alçada total és de 3,10 metres x una amplada de 85 cm.

En aquest indret sempre hi ha hagut una creu de terme que parteix el terme parroquial de Santa Maria de Lavit amb el de Santa Magdalena del Pla del Penedès. A mitjan del segle XVIII apareix esmentada com a "creu de pedra de Lavit". Es degué refer o modificar durant el segle XIX, tot i que al primer terç del segle XX restava igualment malmesa, raó per la qual l'indiano Pau Vidal aportà diners per la seva reconstrucció l'any 1931 i es tornà a enderrocar en aquella mateixa dècada. Es recuperà la creu, que fou guardada a la rectoria de Lavit fins que, per iniciativa del Centre Excursionista Puigcúgul, fou reubicada al seu emplaçament l'any 1981.

Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Arxiu Servei de Patrimoni Arquitectònic.
LLORAC I SANTIS, Salvador (2003): "Torrelavit. Ahir i avui d'un poble del Penedès". Edita: Ajuntament de Torrelavit, p. 282-283.