Creu de Comelles Muntanyola

Osona
Múnter
Davant el mas Comelles. S/n. 08505. Muntanyola

Coordenades:

41.87204
2.22245
435476
4635861
08129-152
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Medieval
Modern
XIV-XIX
Bo
Legal
  • BCIN
  • National Monument Record
  • Religiós i/o funerari
BCIN, segons decret 14 març de 1963 núm. 571/63.
Fàcil
Ornamental
Privada
Ref. cad.: 005A00010
Anna M. Gómez Bach

Creu de ferro situada sobre un suport en pedra i ubicada davant del mas de Comelles, a l'encreuament del camí que porta a l'entrada del mateix mas i al veí mas Fabré de la parròquia de Sant Esteve de Múnter. La creu, de metall, es troba sobre una base construïda amb pedra, actuant de suport de l'objecte mitjançant una estructura de basament, llosa i creu. La base està formada per un cos rectangular de 40 cm d'alçària fet amb carreus bastament tallats de pedra local, i disposats en filades horitzontals, lligats amb argamassa. A sobre es disposa una llosa de pedra calcària ben treballada, però erosionada, que fa la funció de taula, i just al centre s'hi troba fixada la creu de ferro. Es tracta d'una creu grega que està orientada sudest-nordoest, formada per dos peces de ferro unides a la meitat de la peça en vertical.

Antiga creu de padró de l'església de Sant Esteve de Múnter.

La seva estructura, de factura senzilla, és molt similar a la resta de creus de padró que es troben al municipi, des de la creu de l'ajuntament de Muntanyola fins les veïnes creus de Sant Esteve de Múnter. Es documenta com una creu de padró, en aquest cas vinculat a les processons realitzades des de Sant Esteve de Múnter La presència d'aquest tipus d'elements cal relacionar-los amb les pràctiques religioses que trobem documentades des d'època moderna, amb la realització de misses en les diverses capelles particulars, com és el cas de la capella de la Mare de Déu de la Bonasort del mateix mas.