Cova marge de la vinya Can Cardús Torrelavit

Alt Penedès
Camps de Sota Casa
Al marge sud de la pineda de Can Cardús, 150 m abans d'arribar al mas.
217 m

Coordenades:

41.44435
1.74777
395395
4588843
08287-91
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cadastral: 08287A004000010000XM
Oriol Vilanova

Espai singular excavat a manera de cova en un marge d'argila, amb el marge superior, que actua de sostre, format per una acumulació de còdols de riu lligats amb ciment. L'interior, de tamany molt reduït, és de planta circular, amb un diàmetre de 1,50 m i una alçada de 1,15 m, amb banquetes també excavades per poder seure. La porta té una alçada de 1,15 m, una amplada de 62 cm. Els muntants de la porta semblen arrebossats amb una fina capa de morter de calç i sorra.

Aquest habitacle tenia la mateixa funció que les barraques de vinya de pedra seca.