Costum de curar de l'espatllat Puig-reig

Berguedà
Puig-reig
Terme municipal de Puig-reig

Coordenades:

41.97391
1.87928
407146
4647487
08175-81
Patrimoni immaterial
Costumari
Contemporani
Modern
XVIII-XX
Bo
Inexistent
Restringit
Científic
Pública
Rosa Serra Rotés i Jordi Piñero

Quan una persona no es troba bé però no té mal enlloc, es diu que està “espatllat”, i aleshores aquest males cura en contacte amb persones que el saben curar amb una pràctica que combina oracions i unes accions peculiars que consisteixen en asseuré sobre els peus de la persona que, també asseguda en una cadira baixa, sap curar de l' “espatllat” . Un cop asseguda, qui cura pren els braços creuats del malalt i fa espetegar els ossos. El mateix objectiu s'aconsegueix de peu dret, fent pressió a l'os de la carcanada entre les dues mans de qui fa de "curandero".

Doxumentacio Oral: Rafel Balmes de Puig-reig

Fitxes d'Etnografia i Folklore del Berguedà. Municipi Puig-reig. Àmbit de Recerques del Berguedà,1985.