Corral d'en Romagosa Begues

  Baix Llobregat
  Corral d'en Romagosa
  Entre el Camí de Begues a la Plana Novella i el Camí Vell de Begues a la Plana Novella
  342

  Coordenades:

  41.3043
  1.89172
  407221
  4573130
  08020-427
  Patrimoni immoble
  Jaciment arqueològic
  Contemporani
  Popular
  XX
  Dolent
  De l'edifici original tan sols es conserva l'antic corral i la tanca que envolta el recinte; així i tot, aquesta presenta alguns signes de degradació que han estat subsanats amb la recent restauració de l'immoble. L'antiga vivenda és, avui, un edifici de nova planta.
  Inexistent
  Si, IPA, nº 18098
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  Ref. cadastral: 08020A00900017
  Oriol Vilanova

  Edifici de tipologia popular, d'una gran senzillesa, que consta d'un edifici utilitzat com a vivenda, i un corral. La part de la vivenda, de molt petites dimensions i planta quadrada amb planta baixa i pis, i teulada a doble vessant és de nova planta, i substitueix a que hi havia antigament, de manera que no té valor patrimonial. La part del corral és la que es conserva de l'immoble històric. És aquesta una construcció de planta rectangular feta de pedra, amb teulada de teula àrab a un sol vessant. Un mur de tanca de pedra, també original, envolta el recinte.

  Aquest corral fou reconstruït l'any 2004 respectant l'estructura original de l'edifici.

  AAVV (1988): Fitxes de l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya. Biblioteca del Centre Documentació del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. Inèdit
  PARELLADA, Xavier (2009): "Història dels Masos de Begues". Inèdit