Corral de Mas Trabal Begues

  Baix Llobregat
  Mas Trabal
  A 195 m al sud-est de Cal Vallès.
  437

  Coordenades:

  41.3158
  1.92677
  410171
  4574370
  08020-450
  Patrimoni immoble
  Jaciment arqueològic
  Contemporani
  Popular
  Dolent
  Aquest edifici està enrunat i molt envaït per la vegetació.
  Inexistent
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  Ref. cadastral: 08020A00600004
  Oriol Vilanova

  Antic corral de grans dimensions, de planta rectangular orientat en sentit nord-sud, actualment enrunat i molt envaït per la vegetació. L'espai del corral presenta una divisió interna en dos grans sectors, els quals presenten, al seu torn, altres dues divisions internes, corresponents a les zones antigament cobertes i els recintes oberts a l'aire lliure. Les parts cobertes resten a la part oest del corral, i cadascuna d'elles té una extensió aproximada de 45 m2, mentre que cada recinte obert a l'aire lliure ocupa una extensió d'uns 50 m2. Tot el conjunt té una extensió d'uns 98 m2. Els murs estan fets amb blocs de pedra calcària lligats amb morter de calç i sorra, i tenen un gruix mitjà d'uns 70 cm.