Corral de l'alzina de Can Fàbregas Torrelavit

Alt Penedès
Les Cases de Baix (Sant Martí Sadevesa)
A 330 m al SE de les cases de Baix (Sant Martí Sadevesa) per un camí de vinyes.
251 m

Coordenades:

41.429
1.69517
390975
4587203
08287-192
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Dolent
enderrocada parcialment
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cadastral: 08287A025000110000XS
Oriol Vilanova

Antic corral per a guardar bestiar, de planta rectangular i cobert amb embigat de fusta amb encanyissada, i teulada de teula àrab per sobre, a un sol vessant, enderrocada parcialment a la cantonada nord. L'aparell constructiu és fet amb blocs de pedra irregulars lligats amb tàpia, excepte a les dues úniques obertures de l'immoble, fetes de maó i coronades amb arc escarser molt rebaixat. Aquestes portes es troben a la façana sud-est (la principal) i a la nord-oest (secundaria). A l'interior destaca la presència de dos cups rectangulars, construïts posteriorment, en un moment indeterminat, quan probablement l'edifici va deixar d'utilitzar-se com a corral. Aquests cups es troben integrats en un cos el parament del qual està fet amb còdols lligats amb morter de calç i la superfície coberta amb rajola de terra cuita. Les dimensions d'aquest cos són 5,10 m de llarg x 1,30 m d'ample x 1,30 m d'alçada. Individualment, els cups tenen unes dimensions de 2 x 1,20 m, i una profunditat de 2,20 m. les boques dels cups tenen unes dimensions respectives de 1,20 m x 92 cm i 1,15 m x 85 cm. L'interior dels cups està revestit amb cairons rectangulars i coberta de volta catalana. La porta secundària, de la façana nord-oest, es va obrir per abocar el raïm als cups. A banda, encara es conserva, a la cantonada oest del mateix mur nord-oest, part de la menjadora de l'antic corral, de 1,30 m x 45 cm, i una alçada de 95 cm.