Construcció indeterminada Sant Quintí de Mediona

Alt Penedès
Camí dels Arengaders, que surt de la Bòria, a l'altre costat de la C-244 direcció NW. A uns 100 m.

Coordenades:

41.46153
1.67052
388971
4590846
08236-54
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII?
Dolent
Molt deteriorada
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 51632CF8981S
Jordi Piñero

Construcció d'origen i funció desconeguts, situada en un petit promontori de roca travertínica, de forma cúbica. La construcció, que n'ocupa tota la superfície, és de planta rectangular i no s'hi observen compartimentacions interiors. Les parets tenen una mena de sòcol de pedra i la resta és de tàpia. A la façana de ponent conserva una arcada i mitja (de les tres que tenia originalment). Són arcs de mig punt fets amb pedra perfectament treballada. En una fase posterior la base de les arcades es va reomplir amb murs de pedra seca. Interiorment les parets eren arrebossades i s'observen restes d'un paviment. A la cara sud té una porta i a l'interior es conserva part d'una escala de pedra, que probablement donava accés a una segona planta. No es conserva la coberta, que era de teula.

Ningú té coneixement del nom ni de quina funció tenia aquesta estranya construcció. Tampoc apareix en cap estudi ni s'esmenta, que sapiguem, en cap document. Per la seva tipologia constructiva podria datar-se al segle XVIII. El fet que ningú en tingui cap notícia concreta i que la gent més gran l'hagin vista sempre en el mateix estat reforcen la idea que es tracta d'una construcció amb una certa antiguitat. La construcció està situada al costat del camí dels Arengaders. Aquest camí era una drecera del camí de Vilafranca a Capellades que utilitzaven els viatgers per estalviar-se d'entrar al nucli de Sant Quintí, tot fent un recorregut exterior al poble més recte, que en aquest sector coincideix amb el Rec de Dalt. Com el seu nom indica, devia ser una ruta per on es distribuïen les mercaderies de la costa cap a l'interior. Les hipòtesis que es poden fer sobre la funció d'aquesta edificació són contradictòries: com a construcció militar no tenen sentit les grans arcades de la façana; com a casa de pagès seria absurd haver-la construït sobre una roca de difícil accés, tampoc pot tractar-se d'un forn, ja que la seva tipologia no hi encaixa. Tal vegada tenia alguna relació amb el pas del camí dels Arengaders que abans hem esmentat (control de mercaderies?). La propietat del terreny pertany a una família amb un avantpassat que havia estat indiano.
.