Conjunt residencial Abat Oliba Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer de l'Abat Oliba, 1-22
A l'entrada del nucli urbà, al costat de l'Escola Abat Oliba
508m

Coordenades:

42.01287
2.23781
436890
4651486
08215-126
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Popular
XX
1978
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos propietaris
Adriana Geladó Prat

Conjunt residencial situat a la banda de migdia del nucli urbà, al costat de l'Escola Abat Oliba i amb accés des del passatge Parés. Està format per un seguit de vivendes unifamiliars projectades dins del model de ciutat jardí. El conjunt s'estructura a partir de tres carrers sense sortida disposats en paral·lel, amb una amplada de 6 metres i perpendiculars a la carretera d'accés al municipi. En aquests carrers es disposen les parcel·les i els edificis, que compten amb jardins davanters i gaudeixen de dues façanes: la de migdia per on es situa l'accés i la de tramuntana orientada al mateix carrer, exceptuant els habitatges de la banda nord del conjunt. Al mig del conjunt hi ha un espai destinat a zona verda que comunica transversalment els dos carrers més interiors.
En total hi ha 22 habitatges unifamiliars de planta rectangular, agrupats en conjunts de 2, 3 o 4 unitats. Presenten cobertes de teula àrab de dues vessants, amb ràfecs d'obra, i estan distribuïts en planta baixa, pis i golfes, amb forjats esglaonats en nivells intermitjos. Les obertures són rectangulars i tenen els emmarcaments arrebossats. A la primera planta, i orientades a la façana principal, destaquen grans terrasses delimitades amb baranes de ferro emblanquinades. Pel que fa a l'interior, la planta baixa compta amb la cuina, la sala d'estar-menjador, un traster i el garatge, mentre que a les plantes superiors s'hi comptabilitzen les habitacions. Tot i algunes reformes, majoritàriament els habitatges presenten façanes arrebossades i pintades amb diferents colors, amb aplacats de pedra envoltant les obertures dels garatges. El conjunt també compta amb una zona d'aparcament situada a l'entrada, amb la intenció d'evitar l'estacionament a l'interior dels carrers.

Altres noms relacionats amb el conjunt: barri Abat Oliba.

El conjunt residencial Abat Oliba fou concebut segons un projecte global de urbanització i edificació, amb una estructura de carrers, espais públics i edificis amb una tipologia definida. El projecte, dipositat a l'Arxiu Municipal de Sant Hipòlit, fou construït per l'empresa "Promociones Inmobiliarias Voltrega, S.A (PIVOSA)" l'any 1976. L'arquitecte fou en José Travesa Vila.
Segons s'especifica en el mateix projecte, la proposta era "transformar esta zona de Ensanche en una zona de viviendas unifamiliares rodeadas de jardín, con unos viales de penetración de uso exclusivo de las viviendas y que su función será mixta, es decir primordialmente peatonal y de acceso rodado a las viviendas. Con esta ordenación se pretende disminuir considerablemente la densificación de la zona ya que esta previsto un máximo de 21 viviendas, es decir del orden de unas cien personas (...)" (AMSHV c.972,624,625,628). Els habitatges proposats es construeixen durant els anys 1977 i 1978, amb tres fases de sis habitatges i una darrera amb els tres habitatges restants.

SERRALLONGA, Joan; VILA, Assumpta; ESPADALER, Ramon (1986). Sant Hipòlit de Voltregà dins la història. Vic: Eumo, p. 199, 216.
SERRALLONGA, J.; CROSAS, C.; CASAS, P.; SERRA, L. (2014). Sant Hipòlit de Voltregà, l'empenta d'un poble. Vic: Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Eumo Editorial, Museu del Ter, p. 66.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 18.CA.