Cases del nucli antic de Santa Margarida Santa Margarida i els Monjos

Alt Penedès
Santa Margarida
Al costat de l'església de Santa Margarida, darrera del cementiri municipal dels Monjos.

Coordenades:

41.3132
1.66686
388412
4574383
08251-40
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Medieval
Modern
Contemporani
Popular
XIV
Dolent
esquerdes, brutícia, teulades en mal estat.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 016A09001
Tríade scp

Conjunt d'edificacions destinades a habitatges i usos complementaris amb espais lliures o patis a la part posterior. Una de les edificacions fa cantonada amb planta baixa, un espai porxat amb una columna de tambors de pedra de secció circular i capitell quadrangular. La porta d'entrada té brancals i arc rebaixat de pedra. Les obertures són adintellades i petites i hi ha una balconera ampliada amb balcó ampitat. La planta pis és coberta per una teulada a dos vessants. L'altra construcció consta de planta baixa, un pis i planta sotacoberta amb teulada a dos vessants amb un important ràfec, obertures allindades de dimensions més grans que la primera, una de les quals té brancals i llinda de pedra motllurada. Les obertures de sotacoberta són d'arc de mig punt. El conjunt manté una estructura d'aspecte medieval amb els porxos, els ràfecs de coberta i els patis.

El nucli de població s'esmenta als documents al segle XIV però el lloc ja és esmentat a documents del segle X.

AA.VV. (1992): 'Catalunya romànica. XIX Penedès i l'Anoia'. Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona. P189-193. GIRONA, J.: (1980) 'Santa Margarida i els Monjos. Passeig per la nostra història.' Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos. Santa Margarida i els Monjos. PUIGCORBÉ, Ramon (1987). Toponimia penedesenca. Assaig etimològic. Vol I. Alt Penedès. Ed. IEP. Sant Sadurní d'Anoia. P.131.