Casanova del Pla Bassí Oristà

Osona
Sector nord del terme municipal
A 150 metres per pista forestal de la carretera B-4404, punt quilomètric 3'700

Coordenades:

41.96813
2.05181
421434
4646672
08151-72
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVIII
Regular
La façana nord està coberta de vegetació, algunes estructures annexes estan aterrades i la teulada es troba en mal estat.
Legal
Normes Subsidiàries de Planejament. Oristà. 1993
Sí, IPA. 23266
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 017A00012
Jordi Compte i Marta Homs

La Casanova del Pla Bassí està situada al límit nord d'una zona plana anomenada el Pla de la Fam, prop de la carretera B-4404 i just al nord del nucli urbà de la Torre d'Oristà.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes i diverses estructures adossades a oest, nord i est. El volum principal està construït amb murs de càrrega de maçoneria de pedra arrebossats, amb carreus treballats delimitant les cantonades i emmarcant les obertures. La teulada és de doble vessant amb aigües a la façana principal i posterior.
La façana principal, orientada al sud, presenta dos portals emmarcats amb pedra treballada, un dels quals amb llinda de fusta. Al primer pis s'hi observen dues finestres emmarcades amb pedra bisellada i ampit de pedra desgastat, la de l'esquerra amb una inscripció erosionada a la llinda on s'intueix la data de 1_90, junt amb una creu intercalada. A les golfes hi ha una finestra emmarcada amb pedra treballada i ampit de pedra i una eixida, emmarcada amb brancals de pedra treballada i llinda de fusta i sustentada amb un pilar de maó.
La façana oest té un cobert adossat amb la teulada reformada recentment. Pròpiament a la façana s'hi observa una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada.
La façana nord es troba parcialment coberta de vegetació. A la part dreta s'hi observen dues finestres emmarcades amb monòlits de pedra treballada a la planta baixa i una finestra emmarcada amb maó i ampit de pedra al primer pis. Del centre de la façana en sobresurt una estructura quadrada amb murs de maçoneria de pedra. Es tracta de l'antiga tina, a la que s'accedeix a través d'unes escales de pedra laterals. Es tracta d'una tina de grans dimensions, amb unes mesures externes d'uns 3'5 metres per banda i una alçada pròxima als tres metres i amb l'interior (d'uns 2'60 metres de diàmetre) recobert amb ceràmica vidriada.
La façana est està dominada per diverses estructures d'ús agropecuari, actualment aterrades. Darrera aquestes s'observa una finestra emmarcada amb pedra bisellada reconvertida en porta al primer pis, i dues obertures a les golfes, una finestra emmarcada amb pedra treballada i ampit de pedra, i una eixida emmarcada amb brancals de pedra treballada i llinda de fusta.

La Casanova del Pla Bassí, anomenada originalment Pla Bassí, va ser edificada durant la segona meitat del segle XVIII, al costat del camí ramader, tal com ho indica la llinda del portal principal, datada l'any 1790.

Inventari de patrimoni arquitectònic de Catalunya. Oristà. Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, revisat el maig de 2006.