Casa Pere Mosull Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer del Mallol, 16
Al bell mig del carrer del Mallol, prop del carrer dels Sants Màrtirs
531m

Coordenades:

42.0174
2.23585
436732
4651991
08215-10
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
Regular
Les llindes estan força degradades.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6822523DG3562S
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, amb un petit espai de pati posterior. Presenta una coberta de teula aràb de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec ceràmic sostingut per una solera de llates i mènsules de fusta. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada a ponent. Totes les obertures són rectangulars, tot i que amb diversos tipus d'emmarcaments. A la planta baixa hi ha el portal d'accés i una finestra, ambdós amb els brancals bastits amb carreus de pedra i les llindes planes monolítiques. La finestra compta amb un ampit ceràmic reformat, mentre que la llinda del portal està gravada amb una inscripció pràcticament il·legible (només s'aprecia un número 5 al final). Una motllura rectilínia recorre la divisòria entre la planta baixa i el primer nivell. Al primer pis, damunt del portal, destaca una antiga finestra reconvertida en balconera. Compta amb la meitat dels brancals bastits amb carreus de pedra i la llinda plana monolítica gravada amb l'any 1767 i una creu damunt del calvari. Al seu costat hi ha una finestra reformada i emmarcada amb maons. Alhora, entre aquestes dues obertures, hi ha un plafó arrebossat encastat al parament i gravat amb la data 1965. En darrer terme, a la segona planta hi ha una gran obertura reformada amb l'emmarcament arrebossat i l'ampit ceràmic corregut. Conserva les impostes originals a cada un dels brancals. La construcció presenta el parament principal arrebossat pintat de color groc.

Si ens fixem en la data que hi ha gravada a la llinda de la balconera del primer pis, podem situar la reforma de l'edifici a l'entorn d'un dels moments clau de la història de Sant Hipòlit: la guerra de Successió (la vila de Sant Hipòlit fou saquejada i cremada l'any 1714 per les tropes borbòniques). Tot i això, no es pot descartar que l'edifici fos construït amb anterioritat, coincidint amb l'etapa d'esplendor viscuda durant l'etapa pre-industrial, la qual està personificada a Sant Hipòlit en el poderós gremi de paraires (segles XVI-XVII). De totes maneres, la data documentada a la llinda és conseqüència de la reconstrucció arquitectònica a la que es va veure abocada la vila, després de la devastació parcial del nucli urbà. El moment àlgid d'aquesta reconstrucció, que s'inicià envers l'any 1721, fou entre els anys 1740 i 1765. A partir d'aquest moment, i malgrat la recessió econòmica documentada entre els anys 1763 i 1795, els patricis gremials incrementaren les inversions arquitectòniques, sobretot en els carrers del Mallol i del Puig (ampliant la part alta de les edificacions amb un pis, entre d'altres intervencions), així com el segon tram del carrer dels Marquesos de Palmerola, el carrer del Bisbe Morgades i el carrer de l'Hospital. Com a conseqüència, a finals del segle XVIII, la vila de Sant Hipòlit estava formada per un nucli antic originari a partir del qual s'estenien tres grans ramificacions urbanístiques, que coincidien amb els camins més importants de comunicació amb l'exterior (Serrallonga, 1986: 192).
Per contra, la data gravada al plafó de la primera planta fa referència a una de les reformes més modernes, dutes a terme a la construcció.

ALBAREDA, J.; FIGUEROLA, J.; MOLIST, M.; OLLICH, I. (1984). Història d'Osona. Vic: Eumo Editorial, p. 110-111.
SERRALLONGA, Joan; VILA, Assumpta; ESPADALER, Ramon (1986). Sant Hipòlit de Voltregà dins la història. Vic: Eumo, p. 192.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 01.10.EA.