Casa Nova de Murulls Puig-reig

Berguedà
Morulls
A la ctra. BV-4131 entorn del km 10 agafar camí en direcció est fins cal Bonhome i després S

Coordenades:

41.99543
1.86713
406171
4649890
08175-235
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
1930
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.:08174A012000250000HU
Rosa Serra Rotés i Jordi Piñero

Casa de pagès que consisteix en una petita edificació, senzilla i molt reformada, feta amb murs de pedra arrebossats de ciment fins a la primera planta. La planta sota coberta, de nova construcció, és feta amb blocs de formigó igualment arrebossats. La coberta és nova, de teula àrab a dues aigües amb el carener paral·lel a la façana principal, encarada a migdia. Els tancaments són fets de fusta i alumini, amb llindes i brancals de maó vist. Té una ampliació al costat oest, de planta baixa més planta pis, així com altres volums petits al mateix costat. A la façana nord hi ha una altra ampliació a la planta pis sostinguda per columnes de formigó. Hi ha dos coberts de construcció recent als costats est i oest fets amb murs d'obra.

Poc abans de 1936 la casa de Morulls vell era propietat de dos germans, els quals també posseïen cal Bonhome. Llavors van vendre cal Bohome i construïren, uns 200 m a ponent, la Casa Nova de Morulls.

AADD. (2011). Pla d'ordenació urbanística municipal. Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Puig-reig. Fitxa 1.13