Casa Nicolàs Mata Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer Major, 22
Al tram final del carrer Major, orientada a la plaça de Pompeu Fabra
519m

Coordenades:

42.01457
2.23557
436706
4651677
08215-66
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6819315DG3561N
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, reformat i amb pati posterior. Presenta una coberta de teula aràb de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec ceràmic sostingut amb mènsules de fusta. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada al sud-est. Totes les obertures són rectangulars i tenen els emmarcaments arrebossats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament, exceptuant la finestra del primer pis. Aquesta obertura ha estat reformada i presenta els brancals bastits amb carreus de pedra i la llinda plana gravada amb un baix relleu apuntat amb una flor central. La planta baixa compta amb un portal d'accés a l'interior i una finestra simple, mentre que al nivell superior hi ha dues finestres de dimensions més petites. La façana presenta un revestiment arrebossat i pintat de color groc, amb un sòcol d'aplacat de pedra a la planta baixa.

Altres noms relacionats amb l'edifici: can Trompet.

L'edifici, que originàriament era propietat de la família de Miquel Valentí i Selvas, és coneguda amb el nom de can Trompet des del segle XIX. La casualitat va fer que, a mitjans del segle XX, el fill d'en Miquel, de nom Josep, toqués la trompeta a les tres formacions musicals que hi havia a Sant Hipòlit en aquella època: la Fòlies Jazz, Els Angelets i La Principal.

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 127.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 08.12.EA.