Casa Josep M. Serra Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Plaça de la Vila, 5
Formant cantonada amb el carrer de Domènec Serrabou
524m

Coordenades:

42.01527
2.23654
436787
4651754
08215-34
Patrimoni immoble
Edifici
Gòtic
Modern
Renaixement
Contemporani
Popular
XVI/XX
1575
Bo
Inexistent
IPA 23638
Fàcil
Altres
Privada
Ref. Cad.: 6920521DG3562S
Adriana Geladó Prat

Edifici cantoner format per diversos cossos adossats, reformat i amb un gran jardí situat a la part posterior. El volum principal, orientat a la plaça de la Vila, és de planta rectangular, amb la coberta de teula àrab de tres vessants i el carener paral·lel a la façana principal, amb un ràfec de formigó disposat a les dues façanes vistes. Està distribuït en planta baixa, planta pis i golfes, amb la façana principal orientada a ponent. La façana principal presenta un gran portal central d'arc de mig punt adovellat, amb clau central i els brancals bastits amb carreus de pedra escairats. Un dels carreus del brancal de la banda de tramuntana està decorat amb motius vegetals en relleu. A banda i banda, als laterals del parament, hi ha dos portals rectangulars de més recent obertura (el de la banda de migdia emmarcat en pedra). Al pis, damunt del portal, destaca una finestra rectangular d'estil renaixentista. Està decorada amb dues pilastres laterals, que sostenen un entaulament motllurat rematat amb un guardapols. L'ampit és motllurat i compta amb un espiell inferior bastit amb dos carreus escairats. A la banda de tramuntana del parament destaca una altra finestra rectangular emmarcada en pedra, amb la llinda plana monolítica decorada amb un baix relleu amb roseta central i gravada amb l'any 1575. Per contra, a la banda de migdia de la façana, hi ha una finestra gòtica d'arc conopial polilobulat amb els capitells decorats amb palmetes. Compta també amb un ampit motllurat i un espiell inferior delimitat amb tres carreus. Les obertures de les golfes són rectangulars (apaïsades i reformades), amb els emmarcaments arrebossats. La façana presenta un revestiment arrebossat de gramatge tosc, amb un sòcol arrebossat més finament. Tots dos estan pintats amb tonalitats grisoses.
L'altra façana, orientada al carrer de Domènec Serrabou, està completament reformada. Presenta obertures rectangulars emmarcades amb el mateix tipus de pedra que revesteix la cantonera i el sòcol del parament. La resta compta amb un revestiment arrebossat i emblanquinat.

Altres noms relacionats amb l'edifici: l'Establiment.

Tot i que en l'actualitat l'edifici és la seu central de la Pastisseria Serra, a Sant Hipòlit es coneix també amb el nom de l'Establiment en referència a una cooperativa de comestibles, cansaladeria i vins establerta en ell entre els anys 1893 i 1898. L'any 1898, un dels socis de la cooperativa, l'Eudald Serra Benet, va adquirir-la individualment i juntament amb la seva dona, Rosalia Bansell, la van regentar com a botiga de queviures fins a principis de la dècada dels anys 30. El dissabte de Rams de l'any 1932, el seu fill Eudald Serra va inaugurar la nova botiga, que ja incorporava la pastisseria dins de les seves especialitats. Amb el temps, el seu fill Josep Maria va agafar el timó del negoci, incrementant l'especialitat en pastisseria i deixant de banda progressivament tant la cansaladeria com una part dels queviures. Des de l'any 1990 també hi ha forn de pa.
Tenim notícia que durant la primera meitat del segle XX, l'edifici albergà la central de telèfons de Sant Hipòlit (aquesta part de la construcció fou enderrocada).
La construcció, restaurada a mitjans del segle XX després de l'obertura del carrer de Domènec Serrabou (1958), conserva una de les llindes més antigues del municipi, gravada amb l'any 1575.

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 56, 94.
SERRALLONGA, J.; CROSAS, C.; CASAS, P.; SERRA, L. (2014). Sant Hipòlit de Voltregà, l'empenta d'un poble. Vic: Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Eumo Editorial, Museu del Ter, p. 100.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 05.02.EA.
Http://pastisseriaserra.com/ [Consulta: 02-02-2020].
Http://invarquit.cultura.gencat.cat/ [Consulta: 02-02-2020].