Casa Josep Casas Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer dels Marquesos de Palmerola, 16
Al tram inicial del carrer, prop de les escales que porten a l'església parroquial
530m

Coordenades:

42.0155
2.23732
436852
4651778
08215-40
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
1764
Regular
El revestiment està degradat i les obertures també.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 6920507DG3562S
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, que alhora conforma cantonada just en el punt on l'alineació del carrer s'endarrereix. Presenta una coberta de teula aràb de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec format amb llates de fusta. Està distribuït en planta baixa, pis i golfes, amb la façana principal orientada a tramuntana. La composició de la façana s'ordena a partir d'un eix vertical desplaçat respecte el centre del parament, amb una obertura per planta exceptuant la planta baixa. Totes les obertures són rectangulars i tenen els emmarcaments arrebossats. A la planta baixa hi ha un gran portal d'accés a l'interior tancat amb porticons de fusta, els quals queden integrats dins del parament un cop oberts. Al seu costat hi ha una senzilla finestra amb l'intradós emblanquinat. Les dues obertures dels pisos superiors tenen els emmarcaments decorats amb una franja emblanquinada. A la primera planta hi ha un finestral amb sortida a un balcó simple, amb la llosana d'obra emblanquinada i la barana de ferro. Al seu costat, pintat damunt del parament, hi ha l'any 1764. Al segon pis, en canvi, hi ha una senzilla finestra simple. La façana presenta un revestiment arrebossat i pintat amb un to groguenc a la planta baixa i de color verd als pisos superiors.
De la façana posterior, orientada al pati, destaca una galeria oberta al pis superior.

Altres noms relacionats amb l'edifici: can Correu.

La casa es coneix amb el renom de can Correu en referència a Josep Canudas, que a principis del segle XX s'encarregava de repartir la correspondència postal del poble (també feia de "recader" o transportista entre Sant Hipòlit i Manlleu). Posteriorment, a l'edifici s'hi va obrir una botiga que fou reconvertida en quiosc de diaris, papereria i llibreria (aquest negoci encara estava en funcionament a finals de la primera dècada del segle XXI).

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 51.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 06.06.EA.