Casa Jaume Bultà i Vidal Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Miquel Ricomà 85, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.60478
2.28639
440536
4606143
08096-72
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
1936
Marià Lasús i Pecamins
Bo
Legal
PEPHA nou, Núm. R-067
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15310DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Casa entre mitgeres, consta de planta baixa i pis. La façana està rematada amb una balustrada recolzada en un entaulament que conté els buits de respiració de la coberta. La façana és de composició simètrica de tres eixos, estucada amb especejament de franges horitzontals a saltacavall en l'arc de punt rodó de l'entrada. Presenta buits de proporció vertical. A l'eix central, i a la planta baixa, hi ha la portalada d'entrada, tancada amb una treballada reixa de ferro. A la part central de la tarja de punt rodó destaca la grafia "J" i "B". La portalada està emfasitzada per una tribuna de planta poligonal que sobresurt de la planta pis i que està limitada per columnes a les cantonades, enllaçant per sota amb la imposta de dentallons que marca el forjat. Els buits de les finestres estan tancats amb persiana de llibret mòbil (CUSPINERA et alií, 2001).

Protegida al PEPHA del 1985 i proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-067

Fins al 1880, les edificacions s'estenen al sud pel carrer de Ricomà fins a la Creu de Palou, a la plaça de la Muntanya entorn a la fàbrica de la Font, i a Llevant, entre la nova carretera de Vic i l'antic traçat, i l'estació vella de França. Les línies paral·leles al nord i al sud s'inicien el 1862-63 amb la construcció de la fàbrica de Can Piñol i les primeres cases del carrer d'en Prim, i el 1866 es projecta el carrer de Ricomà, obert el 1872 (BAULIES, 1986). Aquesta casa en concret va ser construïda pel Sr. Jaume Bultà, fabricant de teixits provinent de Vic, qui va obrir fàbrica a Granollers.

BAULIES I CORTAL, Jordi (1986) "La industrialització de la vila i la ciutat moderna", Estudis de Granollers i del Vallés Oriental, Núm. 1, Aproximació al medi natural i a la història de Granollers, pp. 65-76 Granollers: Servei Municipal de Cultura. CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu., PATRIMONI (1985) Patrimoni Històric Arquitectònic. Granollers: Caixa de Crèdit Granollers.