Casa Jacinta Pascuet Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer del Mallol, 15
Al tram inicial del carrer, davant de la casa del Mallol que dóna nom a la zona
535m

Coordenades:

42.01685
2.23574
436722
4651930
08215-4
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVII-XVIII
Regular
El revestiment està degradat.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6821214DG3562S
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres de planta irregular, amb un petit espai de pati posterior. Presenta la coberta de teula aràb de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec de peces ceràmiques sostingut amb una solera de llates, bigues i mènsules de fusta. Està distribuït en planta baixa, pis i golfes, amb la façana principal orientada a llevant. Totes les obertures són rectangulars i tenen les llindes planes monolítiques amb una motllura rectilínia inferior. Cal exceptuar les dues finestres de les golfes, donat que tenen els emmarcaments arrebossats amb el mateix revestiment que cobreix el parament. A la planta baixa hi ha dos portals amb els brancals també arrebossats. El de la banda de tramuntana presenta la llinda gravada amb l'any 1781 i una creu del temple central damunt del calvari. Del pis destaca una finestra amb els brancals bastits amb carreus de pedra i l'ampit motllurat, i una finestra balconera de les mateixes característiques, protegida amb una barana de ferro. Ambdues llindes estan gravades amb l'any 1692, la de la finestra balconera amb una creu llatina central. El parament principal està bastit amb la tècnica de la tàpia i presenta un revestiment arrebossat.

Altres noms relacionats amb l'edifici: el Sabater Geperut.

Aquest renom fa referència al fet que, en aquesta casa, havia exercit de sabater en Josep Català, que tenia la característica física de ser geperut.
A grans trets podem situar la construcció i reforma d'aquest edifici a l'entorn de dos dels moments claus de la història de Sant Hipòlit: el període d'esplendor viscut durant l'etapa pre-industrial, el qual està personificat en el poderós gremi de paraires de la vila (segles XVI-XVII), i els estralls ocasionats per la guerra de Successió, en la que la vila de Sant Hipòlit fou saquejada i cremada per les tropes borbòniques l'any 1714 (segle XVIII).

ALBAREDA, J.; FIGUEROLA, J.; MOLIST, M.; OLLICH, I. (1984). Història d'Osona. Vic: Eumo Editorial, p. 110-111.
ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 113.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 01.04.EA.