Casa Hill i Ferret
Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Rambla de Nostra Senyora, 5-9

  Coordenades:

  41.34563
  1.70147
  391363
  4577940
  Número de fitxa
  08305-82
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Noucentisme
  Segle
  XX
  Any
  1925
  Santiago Güell i Grau
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Si:IPA 5011
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 13314CF9718S
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló Bolart

  Edifici entre mitgeres de planta irregular. Consta de planta baixa i tres pisos. Coberta de terrat pla d'on sobresurt la caixa de l'escala.
  Façana principal asimètrica composada sobre quatre eixos verticals. A l'esquerra, destaca un cos lateral coronat per un frontó triangular amb antefixes als extrems i bola central; finestres adintellades en tres plantes, la tercera amb frontó circular, i portal amb frontó triangular. Parament principal amb tres portals adintellats a la planta baixa; tres balcons d'obertura única i adintellada a la planta primera; i finestres seguides a la tercera planta, algunes cegues.
  Coronament amb cornisa i barana d'obra i ferro. Els paraments estan emmarcats verticalment amb pilastres de carreus simulats.

  Sol·licitud de l'any 1925 presentada per Joan Hill i Ferret segons projecte de l'arquitecte Santiago Güell.

  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
  ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.