Casa del passatge Parés, 2 Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Passatge Parés, 2
A l'entrada del nucli urbà, entre els carrers del Puig i Abat Oliba
513m

Coordenades:

42.01318
2.23737
436854
4651521
08215-207
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 7117001DG3571N
Adriana Geladó Prat

Edifici aïllat de planta rectangular, amb un espai de jardí lateral i posterior situat per sota del nivell de circulació de la via. Presenta una coberta de teula aràb de tres vessants i un ràfec d'obra sostingut amb mènsules de fusta i disposat a les façanes de ponent i migdia. A la façana de tramuntana, en canvi, aquest ràfec està sostingut amb els caps de biga que sostenen la coberta. L'edifici està distribuït en planta baixa i pis, amb la façana principal orientada a ponent. Aquest parament presenta tres obertures rectangulars per planta, amb els emmarcaments arrebossats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament i guardapols superiors decorats amb motllures i pintats de color gris. Les finestres tenen els ampits d'obra motllurats. Aquesta mateixa motllura es repeteix a la cornisa rectilínia que recorre la divisòria entre les dues plantes. A la part superior del parament s'obren tres petites obertures rectangulars, que es corresponen amb els forats de ventilació de la coberta. La façana de migdia també compta amb el mateix tipus d'obertures i decoració que en el parament principal. Presenta una escala de dos trams adossada al parament, la qual dóna accés al pis superior des del carrer. Al seu costat hi ha l'accés a l'espai del jardí. La construcció presenta el parament principal i el de migdia arrebossats i emblanquinats. La façana de tramuntana, en canvi, deixa l'aparell de pedra i còdols de riu de la planta baixa vist, mentre que al segon nivell s'observa el parament de totxos, resultat d'una ampliació vertical de l'edifici posterior a la construcció original.