Casa del carrer Palma, 17 Ripollet

Vallès Occidental
Nucli urbà de Ripollet (08291)
C/Palma, 17

Coordenades:

41.49824
2.15472
429448
4594414
08180-151
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 127DF2994F
J Douet

Edifici entre mitgeres de planta quadrangular situat al carrer Palma, 17, aixecat en mur de parament irregular de còdols arrebossat i pintat en color clar amb un sòcol de morter a nivell de planta baixa. Compta amb planta baixa i primer pis, i es cobreix amb una teulada a doble vessant amb el carener paral·lel a la façana. La façana principal es troba encarada a migdia seguint la línia de la resta de cases del carrer. La característica principal de l'edifici és l'existència d'un cos quadrangular afegit a nivell de planta baixa, en forma d'angle recte en la línia de façanes del carrer. Es tracta d'un cos obert amb una finestra rectangular protegida per un porticó de fusta, que podria tractar-se d'un antic cup o tina integrat a la casa. A nivell de planta baixa la façana principal, que resta enrera, s'obre amb un portal format per un arc rebaixat lleugerament tallat pel cos adossat, que es protegeix amb unes portes de fusta de doble batent. A nivell de primer pis l'edifici compta amb un terrat sobre el cos quadrangular adossat i es prolonga un tram sobre la porta de la planta baixa, creant una arcada rebaixada sobre aquesta porta, donant la sensació d'una doble arcada. Com a obertura, a nivell del primer pis, només s'observa la presència de la porta que dóna accés al terrat.

Caldria un estudi detallat dels interiors de la casa a la recerca d'elements relacionats amb el treball de la vinya.

Tot sembla indicar que es tracta d'una antiga casa de tipologia agrària a l'estil de les cases del carrer Calvari, 46 (fitxa 87), aixecada a finals del segle XVIII o començaments del segle XIX. De l'observació de l'edifici es dedueix però, que la casa va tenir una segona fase constructiva important que suposà l'annexió d'un cos quadrangular a la façana principal, que va tallar lleugerament el portal d'entrada i va provocar el flanqueig de la línia del carrer. Possiblement l'explicació d'aquest cos annexat tingui a veure amb tasques agrícoles relacionades amb el treball de la vinya. Una tercera fase constructiva tindria lloc al segle XX i implicaria la restauració exterior i possiblement també interior de les estructures de la casa, però tot conservant l'estil original de la construcció.

MOGAS SALVADÓ, M (2008) Històries de Ripollet. Edició Commemorativa.