Casa de la Punxa Tiana

Maresme
Carrer de Francí, 9-13

Coordenades:

41.47985
2.2677
438861
4592286
08282-76
Patrimoni immoble
Edifici
Eclecticisme
Modernisme
XX
1917
Ramon Maria Riudor Capella
Bo
Legal
BPU, Nivell C (núm CPAA 76) 17/07/2002
IPA 9170
Fàcil
Altres
Pública
Generalitat de Catalunya
Àlvar Sáez Puig

Edifici civil, està format per una alta i esvelta torre de planta quadrada, coberta a la seva Part superior per una teulada de pavelló, amb quatre vessants molt inclinats, còncaus a la seva part baixa. Completa el conjunt una construcció de planta baixa que envolta la torre. A tot el conjunt destaca el tractament del maó vist, especialment a les obertures, que combinen els arcs escarsers, amb els ogivals i els de mig punt, i a la balconada de la part baixa. Destaca també el treball de les mènsules o suports de la teulada, així com les quatre finestres el·líptiques situades a la part alta de casa vessant i que contrasta amb la resta del conjunt pel seu marcat aire clàssic. Mur de tancament de l'antic recinte de la Casa de la Punxa. Ocupa pràcticament l'espai contingut entre tres cantonades. Realitzat en fragments d'uns sis metres cadascun que permeten la perfecta adaptació als desnivells del terreny i que estan separats per pilars, dels quals destaquen els seus coronaments amb elements vegetals. El mur pròpiament resulta interessant per la combinació del maó, al sòcol i les sanefes decoratives, i la pedra, tallada en blocs irregulars que encaixa perfectament. La porta principal és de ferro.

Edifici sanitari en l'actualitat. En el seu moment va ser un edifici residencial. Ara és sala d'exposicions i Centre Municipal de Salut. La propieta és pública i privada. També coneguda com a Can Robert.

Cal fer notar que l'immoble actual era una part d'un conjunt arquitectònic, al qual la torre estava adossada a una casa de planta baixada, i dos pisos coberta amb una teulada de dos vessants. La casa fou enderrocada a començaments dels anys 80, per tal de construir-hi apartaments. L'Ajuntament no permeté l'enderroc de la torre, que ha esdevingut una part molt característica de la vila, i visible des de molts llocs. A la part baixa hi ha instal·lat el Centre Municipal de Salut. El conjunt inicial fou realitzat l'any 1917. La casa que Roderic Robert havia construït en aquesta parcel·la entre 1903 i 1918 va ser enderrocada a la dècada dels anys setanta. Només en restà la planta baixa i la singular torre mirador, caracteritzada pel seu coronament amb xapitell, un punxegut teulat de ceràmica vidriada amb òculs esculpits de pedra, que fa un gran efecte. Les finestres de la torre i dels baixos es decoren amb maó vist, així com les impostes i la tanca del del terrat i el balcó. Actualment acull una sala d'exposicions i el centre de salut. La Casa de la Punxa o Can Robert , noms deguts un per la característica arquitectònica més destacable i l'altre pel nom del seu promotor, ha sofert profundes remodelacions respecte a la seva construcció original, sobretot quan els anys 60 del segle XX es van enderrocar les estructures superiors. De l'edifici original en resten la planta baixa amb obertures emmarcades per arcs de maó vist i la torre de tres pisos amb obertures ondulants al primer pis, apuntades al segon i geminades de punt rodó al pis superior, totes elles amb emmarcaments que utilitzen el maó vist com element decoratiu. La coberta, que descansa sobre una àmplia cornisa sobre permòdols de maó vist, és piramidal a quatre vessants d'arestes corbes, que li confereixen un semblant punxegut. El material emprat és la ceràmica vidriada amb òculs de pedra esculpits a les diferents vessants.

http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=1994 https://www.festacatalunya.cat/articles-mostra-6421-cat-casa_de_la_punxa_o_can_robert.htm Ajuntament de Tiana (2002). Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Tiana. Vol. 1. Tiana.