Casa de Joan Bou/Cal Ramon Miarnau/Can Franquesa
El Papiol

  Baix Llobregat
  Carrer d'Anselm Clavé, 12
  105

  Coordenades:

  41.43735
  2.00829
  417149
  4587783
  Número de fitxa
  08158 - 222
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modernisme
  Popular
  Contemporani
  Segle
  XX
  Estat de conservació
  Bo
  Es conserva en bon estat, tot i que amb posterioritat a la seva construcció inicial, se li va adosar un altre habitatge per la façana posterior.
  Protecció
  Legal
  BPU. F64-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  7280913DF1878A
  Autor de la fitxa
  Juana Maria Huélamo Gabaldón

  Edifici destinat a habitatge, de cos, unifamiliar, de planta quadrangular, que en alçada es desenvolupa en planta baixa i pis (amb golfa); es cobreix amb coberta de teula àrab a dues vessants i composta, amb faldó davanter i el carener perpendicular al carrer. Un ràfec perimetral corona tot l'edifici, hi està recolzat en bigues volades. La façana principal, que està orientada a oest, està arrebossada, com la resta de l'edifici, i pintada en bicromia: blancs cantonades i recercat d'obertures i crema els murs. Presenta dos eixos verticals de simetria, que marquen les finestres de dalt, emmarcades amb ampit motllurat i guardapols decoratiu del que pengen sengles decoracions florals La mateixa decoració presenten les obertures de baix que estan fetes amb arcs, de punt rodó la porta, a l'esquerra i gran arc escarser la finestra de la dreta, tancada aquesta amb persiana de llibret. Dos òculs recercats completen la fesomia de la façana, un a l'esquerra de la porta, i un altre que dona llum a les golfes. Un arc cec, motllurat, creix a sobre d'una línia d'imposta incrustada al parament, i ornamenta la transició entre la planta baixa i el pis, tot servint d'allotjament d'un fanal. Les façanes laterals presenten un guardapols decoratiu graonat, en color crema que contrasta amb la coloració rossada dels murs.

  En el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol s'anomena també a aquesta casa com a "Can Franquesa" i "Casa de les Moreres".

  La casa va ser construida per Joan Bou, i hi visqué Ramon Miarnau, mestre d'escola i que feia clases de repàs a la dècada de 1930 a 1940 (Faura Arís, 1996: 215).

  Faura Arís, A. (1996) L'Abans del Papiol. Recull gràfic 1890-1960. El Papiol: Ed.: Efadós. Col·lecció: Baix Llobregat.