Casa carrer Santa Apol·lònia 1-5 Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Santa Apol·lònia, 1-3-5, 08400 - GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60831
2.2869
440582
4606534
08096-237
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Regular
Necessita algunes actuacions de millora
Inexistent
PEPHA nou Fitxa. Núm. S-23
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15311DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Casa de veïns entre mitgeres composada en diversos eixos de planta baixa dues plantes pis i golfes, amb teulada en part amb terrassa i en part amb teula àrab. Presenta nombrosos balcons estrets de barrots Cal destacar la finestra de brancals i llinda plana de pedra amb guardapols situada a la planta pis de l'edifici.

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. S-23 (només la finestra)

Als inicis industrials, al carrer de Santa Apol·lònia teixien sargils, però no fou duradora aquesta indústria (BAULIES, 1986b).

BAULIES I CORTAL, Jordi (1986b) "La industrialització de la vila i la ciutat moderna", Estudis de Granollers i del Vallés Oriental, Núm. 1, Aproximació al medi natural i a la història de Granollers, pp. 65-76 Granollers: Servei Municipal de Cultura. INFORME (2001) Informe de l'Àrea d'Història i Art Medieval i Modern del Museu de Granollers en relació al "Pla Especial de Protecció del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Arqueològic de Granollers"