Casa carrer Ponent 20 Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Ponent, 20, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.61029
2.28606
440514
4606755
08096-326
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
1920-30
M. J. Raspall i Mayol (atribuït)
Bo
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-081
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15324DG4007E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici entre mitgeres i en cantonada amb el carrer de Josep Maria Ruera, que es desenvolupa en planta baixa i pis, amb coberta de teula àrab a dues vessants, limitades per un acroteri massís de perfil trencat. Les façanes són planes, estan arrebossades i es recolzen sobre un sòcol coronat per una fina imposta de totxo. La composició es desenvolupa simètricament segons tres eixos (façana lateral) o quatre (façana principal). Aquesta està coronada per una cornisa entaulament que conté els buits de ventilació de la coberta, mentre que la lateral es remata amb capcer de perfil trencat. Els buits són de doble llinda, plana i graonada, solució molt típica de l'arquitecte que suposadament va construir l'edifici (CUSPINERA et alií, 2001).

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-081

El final del carrer de Josep Maria Ruera era antigament marcat per l'edifici de l'Escorxador. La resta eren hortes i, part d'amunt, hom podia veure-hi la verneda d'en Fortuny (GARRELL, 1960). El creixement industrial de la Vila provoca la construcció d'un bon nombre de cases, en la major part de les ocasions de planta baixa o de planta i pis, essent aquests carrers dos dels punts on van venir a viure els treballadors d'aquestes fàbriques. Existeixen restes de muralla carlina al carrer Josep Maria Ruera (Informació oral del Sr. Eustaqui Casals).

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu. GARRELL I ALSINA, Amador (1960) Granollers, vila oberta, Granollers, Gràfiques Garrell.