Casa Carles Parés
Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Carrer de la Parellada, 19

  Coordenades:

  41.34657
  1.69926
  391180
  4578047
  Número de fitxa
  08305 - 132
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Neoclàssic
  Contemporani
  Segle
  XIX
  Any
  1876
  Miquel Elies
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Si:IPA 5061
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 13312CF9718S
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló Bolart

  Casa entre mitjeres de planta rectangular que consta de planta baixa, dos pisos i golfes amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana principal.
  La composició de la façana és d'estil neoclàssic, per la distribució simètrica i per la seva ornamentació. La planta baixa disposa de quatre portals de considerable alçada, tres dels quals han estat adaptats als nous usos comercials. L'altre és l'entrada als habitatges. En el primer pis, sobre els dos eixos centrals, hi ha un balcó corregut amb dues obertures. A cada costat, hi trobem un balcó d'obertura única. En el pis superior, hi ha quatre balcons d'obertura única. Totes les obertures dels pisos suiperiors són adintellades, amb porticons de llibret i amb un frontó triangular damunt la llinda.
  A les golfes, hi ha quatre obertures dobles emmarcades per pilars amb estriacions i capitell a banda i banda.
  El parament de la planta baixa és a bandes horitzontals que integren les dovellesd dels portals a saltacavall. El parament de les plantes superiors és llis amb cornises que separen cada nivell, però ens consta fotogràficament que abans era a bandes horitzontals. El coronament de la façana és amb una cornisa.

  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
  ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.