Casa Carbonell / Avinguda Catalunya 34-36 Santa Margarida i els Monjos

Alt Penedès
Els Monjos. Avda. de Catalunya, 34-36

Coordenades:

41.32209
1.66435
388217
4575373
08251-17
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Eclecticisme
XX
Bo
Inexistent
si, IPA 2798
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 37601CF8785N
Tríade scp

Edifici funcionalista de planta baixa i 2 pisos. A la planta baixa s'obren tres portals quadrats, el revestiment de les parets està fet de morter de calç simulant carreus encoixinats irregulars. Al primer pis hi ha un balcó que ocupa tota la façana principal, amb barana de ferro decorada amb motius florals. Tres portes emmarcades en pedra es disposen simètricament. Igualment, al pis superior s'obren tres portes més, cadascuna amb un balcó individual de les mateixes característiques que el de la segona planta. A la paret lateral no hi ha balcons, però les finestres estan decorades amb motllures de guix amb decoració geomètrica. La paret del segon i tercer pis està treballada simulant carreus rectangulars repicats. A la part superior de l'edifici la teulada sobresurt a manera de cornisa decorada amb mènsules motllurades. Una balustrada feta de peces d'obra disposades regularment coronen el perímetre de l'edifici a la teulada.

ROSSELLÓ RAVENTÓS, Joan (1986). Inventari de patrimoni arquitectònic de Catalunya. L'Alt Penedès. Generalitat de Catalunya. Barcelona.