Casa Canyelles
Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Passeig Rafel Soler, 10-11

  Coordenades:

  41.34137
  1.70026
  391255
  4577468
  Número de fitxa
  08305 - 118
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Noucentisme
  Segle
  XX
  Any
  1924
  Santiago Güell i Grau
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Si:IPA 5047
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 13307CF9717N
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló Bolart

  Edifici a tres vents i que fa cantonada, de planta rectangular i coberta de teules àrabs a tres aigües. Consta de planta baixa i pati a un costat.
  La porta d'accés està centrada a la façana del Passeig de Rafael Soler i és adintellada. A cada costat hi ha una finestra, també adintellades. Damunt les tres obertures hi ha una faixa de rajoles amb motius decoratius geomètrics. A la façana del carrer Ateneu, hi ha dues finestres idèntiques a les altres.
  Els paraments són llisos amb sòcol de paredat irregular i amb el coronament ondulat intercalant pilones de secció quadrada amb element escultòric al damunt.
  Destaca l'escaire sud per sobresortir de les línies de façana de forma semicircular, amb medalló elíptic a la part superior.

  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2.
  Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
  ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.