Casa al carrer Collada, 30 Begues

  Baix Llobregat
  Carrer Collada, 30
  406

  Coordenades:

  41.33096
  1.94541
  411752
  4576034
  08020-434
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Eclecticisme
  XX
  1910
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref. cadastral: 1860221DF1716S
  Oriol Vilanova

  Edifici de planta rectangular amb planta baixa i pis, i teulada de teula àrab amb el carener perpendicular a la façana principal. Als costats nord i sud de l'edifici sobresurten uns cossos amb teulada a doble vessant perpendicular al carener de la façana principal, per bé que a la base queden integrats a la planta de l'edifici. De fet, no existeix una façana principal pròpiament dita, ja que la porta d'entrada a l'immoble es troba a la planta baixa de cantonada sud-oest de l'edifici, creant al seu davant una petita zona de rebedor amb porxada. A la part baixa hi ha un sòcol de pedra que envolta la planta de la casa, mentre que la resta del parament de les façanes és llis. Les obertures presenten una composició simètrica, essent allargassades i coronades per arcs rebaixats emmarcats amb maó i finestres amb doble batent de fusta. Als cossos que sobresurten als costats nord i sud de l'edifici, per sobre de les finestres hi ha un arc cec de mig punt fet de maó. L'edifici està envoltat per un mur de tanca o barri.