Casa al carrer Bisbe Català Tiana

Maresme
Carrer Bisbe Català, 5

Coordenades:

41.48354
2.26799
438889
4592695
08282-86
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
XX
Bo
Inexistent
IPA 9150
Fàcil
Residencial
Privada
8928505DF3982H
Àlvar Sáez Puig

Edifici civil. Casa formada per una planta baixa i unes golfes sota teulada. Destaca únicament la part del coronament superior de la façana, purament decoratiu, format per línies corbes còncaves i convexes i que amaga darrera seu la teulada de dues vessants. Un petit òcul se situa al centre del frontó.

Havia estat un magatzem comercial

L'edifici en qüestió resulta de la reforma d'uns antics magatzems convertits en vivenda i que exteriorment conserva la mateixa estructura. És una obra feta per paletes locals i que demostra un intent d'emular, amb mitjans ínfims, els corrents arquitectònics del moment, prototípics de les cases de la vila.
Construït als inicis dels anys 20.