Casa al Camí Ral, 29 Begues

  Baix Llobregat
  Camí Ral, 29
  362

  Coordenades:

  41.3318
  1.91831
  409485
  4576155
  08020-94
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Eclecticisme
  XX
  1910
  Regular
  La pintura de la superfície de la façana presenta esquerdes i clapes de degradació incipient.
  Inexistent
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref. cadastral: 9462305DF0796S
  Oriol Vilanova

  Edifici de planta rectangular amb planta baixa i pis, i teulada de teula àrab a doble vessant amb el carener paral·lel a la façana principal. Aquesta presenta una disposició simètrica de les obertures. Així, a la part central de la planta baixa trobem tres portes d'entrada a l'immoble, i una finestra a cada costat. Totes aquestes obertures presenten un marc arrebossat a la llinda de la porta, amb una ondulació decorativa a la part superior. Un sòcol de color marró fosc recorre la façana a la part baixa en aquest nivell. A nivell del pis superior, es dona una alternança en les obertures, de manera que, en el cas de les tres centrals, trobem una finestra al centre amb dues portes a cada costat; aquestes portes s'obren a un balcó allargat amb barana de ferro forjat. Als extrems de la façana hi ha dues finestres més, amb ampit, sense balcó. Corona la façana, per sobre de la línia de la cornisa, una balustrada de ciment, dividida en tres trams.