Carrer Sant Domènec Begues

  Baix Llobregat
  Carrer Sant Domènec (números parells)
  375

  Coordenades:

  41.32903
  1.94407
  411637
  4575821
  08020-331
  Patrimoni immoble
  Conjunt arquitectònic
  Contemporani
  Popular
  XIX
  Bo
  Legal
  Text refós de la normativa urbanística del PGOU (desembre de 2007)
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Varis propietaris
  Josep Anton Pérez

  Alineació de cases adossades a la banda dels números parells del 2 al 40. Destaca perquè les cases que el componen són d'una tipologia similar, que defineix l'arquitectura popular i rural d'aquest territori. La tipologia més típica d'aquestes cases aixecades bàsicament en pedra o pedra i morter per la tècnica de la mamposteria i arrebossades, és l'edifici de planta rectangular amb teulades a doble vessant i carenera paral·lela a la façana principal, orientades al sud-est en un dels costats curts del polígon. Es tracta d'edificis entre mitgeres de dues plantes amb la composició de la façana molt similar: sòcol a la base de pedra o morter; la porta principal (sovint emmarcada amb arrebossat, recte o amb arc rebaixat) i un portal de cotxera. A sobre de la porta un balcó de poca volada i baranes simples o en espirall i una o dues finestres tancant la composició del segon pis.

  PARELLADA, Xavier (2009): "Història dels Masos de Begues". Inèdit