Carrer de Sant Josep de Calassanç Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Sant Josep de Calassanç, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.60116
2.28909
440758
4605739
08096-235
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Regular
Necessita algunes actuacions de millora
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Aquest carrer forma part de l'eixampla granollerí en la seva part desenvolupada cap el cantó SE del nucli medieval, en sentit paral·lel a la Carretera i la via del tren de França. Al darrer quart del segle XIX tan sols estava constituït per petits nuclis de cases al mig de la plana composada per hortes, camps i jardins, amb algunes tàpies que protegien les propietats, com és el cas de la tanca de la casa Relats.. Aquestes com altres cases construïdes entre finals del segle XIX i el primer terç del segle XX eren edificis senzills, habitats majoritàmiament per obrers, construïdes entre mitgeres, de planta baixa, o de planta baixa i pis, generalment amb una eixida posterior. Pel que fa al seu aspecte presenten ja una estètica urbana, encara que alguna casa conservi l'aspecte rural,. Al costat d'aquests edificis ja es comencen a construir les primeres cases de veïns amb alçades superiors. En alguns casos, es poden veure elements decoratius ceràmics o d'altres materials, especialment les reixes de ferro, seguint les modes estètiques del moment. Al costats dels edificis d'habitatges també apareixen altres de tipologia industrial per hostatjar petits tallers i indústries. Va des del carrer de Josep Umbert fins el de Colom (GARCÍA-PEY, 1990). Els edificis que es poden destacar són els següents: SENARS: 21, 29-31 (planta baixa i pis), 41- 43-45 (conserva la porta tradicional)-47, 49, 51, 53, 55, 57 (1931), 59, 75, 77, 87 (reformada), 97 (reformada), 113 (Comercial Rovira), 121 (interessant la reixeria i fusteria, el trencaaigües està decorat), 123 (reformada façana), / PARELLS: 32-34, 46, 50, 54-56, 60-62, 66 (conserva la numeració antiga)-68, 88 (cantonada Foment), 98-100 (1926, planta baixa i pis, decoració a les finestres de rajoles en blanc, blau i verd), 148, 156, 158. A la cantonada amb Martí Grivé es troba la tanca d'obra de la casa Relats.

Antic carrer d'en Lletjós, constructor de Granollers (GARCÍA-PEY, 1990). Existeixen restes de muralla carlina (Informació oral del Sr. Eustaqui Casals).

MUSEU DE GRANOLLERS. CIÈNCIES (2001) Arbres d'interès local de Granollers. Llista prèvia Barcelona: Comissió de Cooperació de Museus Locals de les comarques barcelonines, Diputació de Barcelona. GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers.