Carrer de Sant Joan Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Sant Joan, entre el restaurant el Mirallet i l'església, 08400-GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60804
2.28661
440557
4606505
08096-394
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
Regular
Jaciment tapat
Inexistent
PEPHA nou, Zona Arqueològica
Sense accés
Residencial
Privada
Diversos
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Durant les obres d'instal·lació d'una línia elèctrica (1975) hi fou descobert un paviment romà que aparegué conjuntament amb d'altres restes, formades per un fragment de gerra romana, un d'imbrex, diversos fragments de tegulae i un fragment de mola de molí. També es menciona l'aparició d'un fragment de ceràmica medieval (VILA, 2001).

Fotografia de Lluís Vila i Bonamusa. Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica.

Descobert pel senyor Eustaqui Casals (VILA, 2001).

ARRIZABALAGA, A.; PARDO, J.; SADURNÍ,J.; (1984) Els orígens de Granollers i el Vallès Oriental. Caixa d'estalvis de Catalunya, Granollers. ESTRADA i GARRIGA, Josep (1993) : Granollers a l'antiguitat. Granollers; Tarafa, Editora de Publica-ciones, S.L. RevistaVallès. PARDO RODRÍGUEZ,J. (1989): " La romanització al Vallès", Rev. Estudis de Granollers i del Vallès Oriental 1. Aproximació al medi natural i a la història de Granollers. PARDO RODRÍGUEZ,J. (1993): "El nucli romà de Granollers. Breu resum de l'estat de la qüestió" Empúries, Revista de Prehistòria, Arqueologia i Etnologia, núm. 48-50,II. TENAS BUSQUETS, M. (1999): El nucli romà de Granollers: l'aportació de les restes funeràries. IX Memorial Joan Camps, Associació Cultural de Granollers. VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.