Carrer de la Ruixeda Oristà

Osona
Sector sud del terme municipal
A 800 metres per pista forestal de la carretera C-670, punt quilomètric 6'300

Coordenades:

41.92056
2.06663
422604
4641377
08151-106
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
XIX - XX
Regular
De les cinc cases que hi ha, dues estan en ruïnes i dues deshabitades. El fet que no hi visqui ningú des de fa uns 22 anys i les nul·les reparacions de manteniment realitzades fa que es vagin deteriorant progressivament.
Legal
Normes Subsidiàries de Planejament. Oristà. 1993
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 006A09001
Jordi Compte i Marta Homs

El carrer de la Ruixeda està situat a més d'un quilòmetre al sud-est del nucli urbà d'Oristà, en el camí que condueix a Sant Nazari de la Garriga. És un carrer exempt d'un nucli urbà i té una orientació nord est -sud oest. Les cinc cases que formen el carrer estan emplaçades a la banda nord quedant delimitat al sud per uns camps de conreu.
La primera casa que es troba venint de la carretera és cal Vigatà. Consta de planta baixa i un pis, està construïda amb maçoneria de pedra arrebossada on s'hi observa un esgrafiat de carreus regulars. La teulada és de doble vessant amb aigües laterals i la façana oest, que presenta un petit pati i accés lateral, està reforçada amb contraforts. Les obertures estan emmarcades amb maó arrebossat exceptuant el portal principal emmarcat amb brancals de pedra bisellada. Separa la planta baixa del primer pis una franja de ceràmica que alterna quadrets blaus i blancs i resseguida per un bordó de línies també blanques i blaves.
Al costat de cal Vigatà hi ha una casa aterrada.
Continuant el carrer es troba cal Teuler, també conegut antigament com a cal Gallés. És una casa construïda amb maçoneria de pedra de teulada de doble vessant amb aigües a la façana principal i posterior, format per planta baixa i dos pisos. Presenta tres obertures per planta emmarcades amb brancals de maó i llinda i ampit de pedra. Els brancals de les finestres del primer i pis i el portal principal -d'arc rebaixat -es troben emmarcats amb maó motllurat.
A continuació hi ha ca l'onclo, casa situada a uns 15 metres al nord de la línia del carrer. Construïda amb maçoneria de pedra es troba parcialment aterrada. Adossat té un cos circular on hi ha la tina de vi de la casa.
L'última casa del carrer és cal Xanec, format per dos volums adossats. Un de vell i un de més nou. El volum vell, de menor alçada, està construït amb maçoneria de pedra i presenta dues obertures per planta. A la planta baixa un portal i una petita finestra emmarcats amb pedra treballada; i tant al primer pis com a les golfes s'hi obren dues finestres, una emmarcada amb pedra i l'altra amb maó. A l'est hi té adossat un cos de teulada d'una sola vessant. El volum nou, que té un cobert de teulada de doble vessant adossat a l'oest (construït el 1924), consta de planta baixa i dos pisos. Aquest volum es va construir el 1933-34 després d'haver aterrat l'antiga casa que hi havia anomenada cal Pastor. Està feta de maçoneria de pedra i cantonades i emmarcaments amb maó. A la planta baixa s'hi obre un portal d'arc de mig punt flanquejat per dues finestres. Al primer pis hi ha una galeria de tres arcades flanquejada per dues finestres amb balcó. A les golfes hi ha una finestra balconera central i dues finestres, una a cada costat. La casa conserva dues tines de vi a la part posterior.

El carrer de la Ruixeda es va formar als peus del camí ramader i camí ral que provenia de Santa Maria d'Oló. Probablement es va anar construint entre finals del segle XIX i principis del XX i conserva alguns elements d'estètica modernista.