Carrer de la Plata 10-12 Santa Margarida i els Monjos

Alt Penedès
Els Monjos. Carrer de la Plata 10-12.

Coordenades:

41.32025
1.66527
388291
4575168
08251-26
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
Bo
Inexistent
si, IPA 2782
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 37605CF8785S
Tríade scp

Es tracta de dues cases contigües d'una sola planta d'estil noucentista. Estan fetes de totxo vist. Disposen de tres obertures amb una simetria perfecta centrada en les portes d'entrada. Els totxos es disposen a la part superior de les finestres i de la porta en forma d'arc de mig punt. Les finestres estan enreixades. A la part baixa hi destaca un sòcol de pedra disposat irregularment. A meitat de la façana hi ha una sanefa decorada amb rajoles esmaltades amb motius geomètrics / vegetals de color blau i groc. Un fris de totxos divideix a la façana la balustrada de la resta de la façana. Actualment aquesta part de la façana està tapiada amb material modern i sobre una de les cases, la n. 12, s'ha fet una ampliació amb un segon pis que desvirtua la coherència arquitectònica del conjunt de l'edifici.

ROSSELLÓ RAVENTÓS, Joan (1986). Inventari de patrimoni arquitectònic de Catalunya. L'Alt Penedès. Generalitat de Catalunya. Barcelona.