Can Torredà Tiana

Maresme
Carrer Edith Llaurador, 31
Per la Carretera de la Conreria

Coordenades:

41.48837
2.26481
438628
4593234
08282-34
Patrimoni immoble
Edifici
Gòtic
XVII
Bo
Legal
BCIL (núm CPAA 34) 17/07/2002
IPA 9345-I
Fàcil
Residencial
Privada
001000600DF39D
Àlvar Sáez Puig

Masia agropecuària. Edifici civil, es tracta d'una masia amb planta basilical, amb un cos central més elevat cobert per una teulada de dos vessants i dos cossos laterals d'un sol vessant. L'alçat està conformat per una planta baixa, un pis i unes golfes.
Destaca la porta adovellada d'arc de mig punt, original, malgrat la resta d'obertures hagin estat modificades, així com els annexos laterals -un per banda-, especialment el de la dreta. Aquesta darrera, és una petita capella en desús a la qual s'accedeix mitjançant una porta rectangular amb els brancals i la llinda de pedra; a la part superior hi ha un petit òcul a la part superior i un coronament amb els angles tallats amb forma còncava, i del qual falta la seva part central, possiblement formada per un campanar simple.

Té una capella de dimensions reduïdes annexe a la casa. Situada a la sortida del poble i a l'inici de la carretera de la Conreria, té els seus terrenys que voregen els de Can Nolis. Les tanques que els delimiten de la carretera són de paredat. Té una era de sorra.

Masia agropecuària del segle XVII. L'accés es produeix a través d'un barri de ferro forjat del 1877, delimitat per dos pilars.

Bonet i Garí, Lluís (1983). Les masies del Maresme, Centre Excursionista de Catalunya, Barcelona. Ajuntament de Tiana (2002). Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Tiana. Vol. 1. Tiana. Rodrigo, Xavier (1981). Les cases pairals de Tiana. Patronat Municipal de Cultura. Tiana.