Can Tiana Ripollet

Vallès Occidental
Zona urbana, barri del Pont Vell - Can Tiana, Ripollet (08291)
Al costat nord del carrer Verge de Montserrat.

Coordenades:

41.49926
2.14333
428499
4594536
08180-6
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
-III - V
Bo
Inexistent
CC.AA., núm. 5. ACCN: 8104
Fàcil
Productiu
Privada
Nou Tiana SL, c/ Balmes,8 4º 6ª, Ripollet (08291)
J Douet

Jaciment arqueològic ric en restes de materials ceràmics. Aquestes restes van ser localitzades en un marge que havia estat parcialment afectat en realitzar-se una obertura per a l'entrada de camions cap a un magatzem de materials industrials.

És difícil localitzar exactament el jaciment degut a la forta urbanització de la zona durant els últims anys. Per aquesta raó s'ha reproduït la descripció i els comentaris que es troben a la fitxa del Servei d'Arqueologia del Departament de Cultura.

El jaciment era una possible vila romana localitzada al barri de Can Tiana de Ripollet, i descoberta pel col·lectiu de Recerques Arqueològiques de Cerdanyola (CRAC) durant els rebaixos de la urbanització .L'arqueòloga Goretti Vila va descriure a la Carta Arqueològica de Ripollet (1993): 'Respecte les possibilitats del jaciment és difícil aventurar res sense una excavació arqueològica. De totes maneres, el fet que el solar no es trobi edificat, el deixen de moment protegit sota el sediment.

DE SA, O: 'Apareixen les restes d'una vila romana en unes obres a Ripollet', Diari AVUI, 1993.