Can Soteres
Castellolí

  Anoia
  Can Soteres. Camí de cal Soteres s/n, 08719, Castellolí.
  650 m

  Coordenades:

  41.5912
  1.73401
  394484
  4605163
  Número de fitxa
  08063-9
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Regular
  En estat d'abandó.
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  08062A007000150000FY
  Autor de la fitxa
  Virgínia Cepero González

  Masia formada per un habitatge principal, i diverses edificacions annexes i altres d'aïllades, que formen un barri tancat a l'entorn de l'era.
  El volum principal és de planta rectangular i consta de planta baixa i una planta pis. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants, i el carener perpendicular a la façana principal, que es troba orientada a migdia. Presenta un petit cos annex adossat a la façana oest, de quatre plantes, a mode de torre de guaita.
  Els murs de façana són de maçoneria i la façana principal conserva vestigis de l'arrebossat original, amb pedres cantoneres treballades i els elements de ressalt també de pedra o de maó ceràmic.
  A la façana principal en destaca un rellotge de sol circular: no s'aprecien marques horàries, amb gnòmon de vareta, per sobre d'aquest quadrant apareix el marc que podria ser d'un altre rellotge però aquest no conserva el gnòmon, és un rellotge d'autor molt deteriorat amb gran part de la seva superfície que s'ha desprès. També presenta trencadís d'estil modernista a la part superior de les obertures.
  En destaca l'edifici annex situat al costat de migdia de l'edificació principal, també d'estil modernista, amb unes obertures que acaben amb arc apuntat; la coberta és plana.
  El mur del barri presenta dues portalades d'accés.

  Edifici inclòs al Catàleg de masies i cases rurals del POUM 2014: SNU. e54. Fitxa 42.

  La masia ja consta en el capbreu de l'any 1497.
  Originàriament en aquest indret, hi havia hagut un petit nucli format per set heretats, unides abans del segle XVI en una única propietat. Eren les cases de Galceran Plana, de Joan Esteve i d'Antoni Caldas, els masos Cocorella, la Vilella i jolenques i l'alberg de Guillem Tomàs.
  Des de l'any 1497 la nissaga dels Soteras, que és la que li va donar el nom a la masia, en va ostentar el pòdol.

  DOMINGO i CLOTA, M. [et. al.] (2014) Catàleg de masies i cases rurals, POUM. Castellolí: Ajuntament de Castellolí.
  MUSET PONS, A. (2008) El terme i el castell de Castellolí a l'època moderna (segles XVI-XVIII). Barcelona: Publicacions de Abadia de Montserrat: Ajuntament de Castellolí.
  SOCIETAT CATALANA DE GNOMÒTICA: http://www.gnomonica.cat.