Can Soliva Malgrat de Mar

Maresme
C. Bellaire, 9 / Pl. Josep Anselm Clavé, 10

Coordenades:

41.64662
2.7407
478407
4610575
08110-19
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVI-XX
Regular
Els nivells de forjat pateixen deficiències.
Legal
BCIL. 4985-I. Aprovació definitiva comissió urbanisme. 13/07/2005
IPA 33288 /41094
Fàcil
Residencial
Privada
8507105DG7180N0001AF
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Can Soliva és una casa del segle XVI que va ser restaurada al segle XVIII. Originalment constava de tres crugies i fou reformada novament al segle XIX i al XX tot dividint-la en un sol cos.
És un edifici entre mitgeres i de planta rectangular que s'estructura en una sola crugia. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana i una part habilitada com a terrassa transitable. La façana del carrer Bellaire s'obre amb un portal d'arc de mig punt adovellat, al costat del qual hi ha un finestral d'arc de mig punt arrebossat de factura moderna. Sobre l'eix del portal hi ha un finestral d'arc pla de pedra carejada, com el que hi ha a les golfes, tot i que de menors dimensions. El tractament exterior del mur és arrebossat i el ràfec està acabat amb una imbricació de rajol ceràmic. Pel que fa a la façana encarada a la plaça, presenta un portal i un finestral d'arc pla de pedra carejada, el darrer sobre el seu eix i amb sortida a un balcó de baranes forjades. A les golfes hi ha tres petits òculs. El ràfec està acabat amb una cornisa amb voladís. El tractament exterior del mur és esgrafiats amb motius geomètrics. L'interior de la casa es manté amb les estances originals, així com dels elements de suport, que a la planta baixa són arcs de mig punt de pedra i volta catalana i al pis amb bigues de fusta. Entre els elements singulars, destaca la volta de creueria amb una clau de amb una figura en relleu i les nervadures que descansen sobre màscares de pedra tallada. Les obertures són de pedra carejada, les que comunicaven amb els cossos laterals tapiades, com també ho és el pou que hi ha a l'escala.

Antigament coneguda com Can Rabassa, figura entre les cases del veïnat de Sant Genís que al segle XVII aplegava les primícies, drets de confessió i vigílies pel domer de Sant Genís.

Catàleg de Béns Protegits del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Malgrat de Mar (2004). Ajuntament de Malgrat de Mar.
Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Malgrat de Mar (Maresme). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.
PARADEDA, F. (1915). La Vila de Malgrat i sos contorns: Apuntaments històrics. Blanes: R. Roig.