Can Sala
Figaró-Montmany

  Vallès Oriental
  Vall de Vallcàrquera
  Emplaçament
  Pista de la Rectoria de Vallcàrquera a Tagamanent, a mitja carena.

  Coordenades:

  41.7307
  2.29488
  441358
  4620117
  Número de fitxa
  08134-221
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Segle
  XVI-XIX
  Estat de conservació
  Dolent
  Enrunada
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Difícil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 002A00044
  Autor de la fitxa
  Anna M. Gómez Bach

  Les restes conservades d'aquest edifici es limiten a quatre estructures formant un recinte quadrangular força erosionat, a excepció d'un dels angles de la casa de la que es conserven 2 m d'alçada. La tècnica constructiva documentada en les restes visibles és formada per pedres de petites i mitjanes dimensions, bastament treballades i rejuntades amb morter de calç. A la paret conservada es documenta un arrebossat parcial a la seva cara interna i un doble encaix per a les bigues que fa pensar que l'estructura tindria més d'un pis d'alçada. Al voltant es s'intueixen restes de murs de pedra seca que acabarien de conformar el perímetre de la casa i es conserva part de la volta del forn. Tota la planta baixa es troba coberta per un enderroc que dificulta la visualització de les diverses particions internes. Al voltant també s'hi veu força runa, fet que permet pensar en l'existència d'altres estructures annexes.

  Mas situat a mitja carena en el camí de pujada de Sant Pere de Vallcàrquera al Tagamanent.

  Aquest mas es troba oblidat per la memòria històrica dels actuals habitants de Figaró-Montmany. Només la gent més gran es recorda d'un mas situat a mitja carena al camí de Tagamanent i el citen amb diversos nom que no coincideixen amb el de Can Sala. Aquest topònim és el que apareix a la planimetria de l'Alpina reeditada per la Diputació de Barcelona anomenat "Montseny. Parc Natural" E.25. Es coneix molt poc d'aquest mas i de la seva evolució. El topònim apareix en els diversos fogatges de 1497 i els del segle XVI del Vallès Oriental i en diversa documentació parroquial però es desconeix si fa referència específica a aquest mas o a algun altre. Actualment és es troba en estat totalment ruinós i cobert per abundant vegetació que fa impossible visualitzar sencera l'estructura. Aquesta però segurament es tracta d'una construcció força senzilla d'època moderna, bastida en un moment indeterminat del segles XVII i XVIII, i tindria una història paral·lela als altres masos dels voltants.

  OLIVER, J. 2000. Història de Figaró-Montmany. Vol. 1: Figaró abans de ser-ho, Ajuntament de Figaró-Montmany.