Can Pous Tiana

Maresme
Carrer Sant Francesc 27-29

Coordenades:

41.48096
2.2666
438770
4592410
08282-73
Patrimoni immoble
Edifici
Neoclàssic
Eclecticisme
XIX
Bo
Legal
BPU, Nivell C (núm CPAA 73) 17/07/2002
IPA 9194
Fàcil
Residencial
Privada
8826803DF3982F0001HX
Àlvar Sáez Puig

Edifici civil, es tracta d'una casa de planta quadrada que només té un baixos i un terrat. Destaca per la seva ornamentació neoclàssica, pràcticament reconcentrada a les voreres de les obertures: trenca aigües a dos vessants sobre un fingit sistema arquitravat i balustres a la part inferior. Repeteix la mateixa estructura, exactament en cadascuna de les seves quatre façanes: tres obertures per banda, fins i tot quan es tracta de finestres cegues. Per últim destaca la façana principal entre les altres degut a l'escala frontal, que és doble i alça l'accés per damunt del nivell del terreny. La casa es troba envoltada per un jardí.

Actualment és un habitatge privat. Exemple representatiu d'arquitectura residencial d'estil neoclàssic. També coneguda com a Can Güell.

Ajuntament de Tiana (2002). Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Tiana. Vol. 1. Tiana.