Can Ponç Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer de l'Església, 12
Davant de la plaça d'Anselm Clavé, prop de l'església
536m

Coordenades:

42.01598
2.23689
436817
4651832
08215-23
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6920315DG3562S
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, reformat i amb un petit pati posterior. Presenta una coberta de teula aràb de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec ceràmic sostingut amb una solera de llates i bigues de fusta. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada a migdia. Totes les obertures són rectangulars, exceptuant les de la galeria del pis superior, i tenen els emmarcaments arrebossats i pintats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament. A la planta baixa hi ha dos grans portals d'accés tancats amb porticons de fusta, els quals queden integrats dins del parament un cop oberts. La porta interior combina els muntants de fusta amb el vidre, amb la part superior decorada amb dos ovals i els vidres acolorits. Al primer pis hi ha dos finestrals amb sortida a un balcó corregut, amb la barana de ferro treballada i la llosana motllurada i integrada dins de la cornisa que recorre la divisòria amb la planta baixa. Al mig hi ha una finestra geminada d'arcs de mig punt sostinguts amb un pilastre central. Totes tres obertures estan decorades amb un relleu superior a mode de guardapols (en els finestrals laterals és d'arc rebaixat, mentre que a la finestra central és de punt rodó). La part més destacable de l'edifici és la galeria de la segona planta, oberta a l'exterior mitjançant dos grans arcs rebaixats amb les impostes motllurades i les baranes de ferro. Una cornisa motllurada recorre la divisòria amb la planta inferior. L'interior d'aquest espai compta amb la prolongació de la solera de llates i bigues de fusta present al ràfec. Posteriorment, la galeria fou tancada amb dos grans finestrals d'arc rebaixat de recent construcció, reculats respecte la línia de façana. La construcció presenta el parament arrebossat i pintat de color grana, amb els elements decoratius emblanquinats.

Des de l'any 1925 i fins a la dècada dels anys 90, can Ponç va ser una botiga de queviures i cansaladeria regentada en origen per en Ponç Codina i Cros i, posteriorment, pels seus descendents. Amb anterioritat a aquesta data, en Ponç havia tingut una taverna a la plaça Nova (a la casa després coneguda com a can Músic).
Pel que fa a la galeria superior, cal dir que es tracta d'un element força destacable dins del patrimoni arquitectònic de Sant Hipòlit. Aquestes galeries s'utilitzaven com a graners i, posteriorment, també com a assecadors. Per aquest motiu era molt important que estiguessin obertes a l'exterior, facilitant així la circulació de l'aire. La possible relació entre aquests espais i el gremi de paraires (tenint en compte la hipòtesi que a les cases dels paraires de Sant Hipòlit, les galeries s'usaven com a assecadors de les peces que elaboraven) no s'ha pogut confirmar (Serrallonga et al., 2014: 110-111).

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 104.
SERRALLONGA, J.; CROSAS, C.; CASAS, P.; SERRA, L. (2014). Sant Hipòlit de Voltregà, l'empenta d'un poble. Vic: Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Eumo Editorial, Museu del Ter, p. 110-111.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 03.03.EA.