Can Pere Pineda / Cal Gangues
Granollers

  Vallès Oriental
  Carrer de Miquel Ricomà, 5-7
  Emplaçament
  A la zona d'eixample de Granollers
  143

  Coordenades:

  41.60693
  2.28635
  440535
  4606382
  Número de fitxa
  08096 - 164
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Eclecticisme
  Segle
  XX
  Any
  Possiblement 1912
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU
  Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Granollers. Núm. R-063. Protecció de tipus III: Conservació de façana amb reforma i/o ampliació condicionada.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  0765836DG4006E0001KI
  Autoria de la fitxa
  ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo
  Jordi Piñero Subirana

  Edifici d'habitatges construït a principis de segle XX que es podria emmarcar dins el corrent eclèctic, encara que alguns autors l'han considerat noucentista. És de planta rectangular, entre mitgeres, de coberta plana amb terrassa i barana. Consta de planta baixa, dues plantes pis i golfes. La façana és plana i està arrebossada. La seva composició es desenvolupa en quatre eixos i queda marcada per la verticalitat dels buits, que estan protegits a la primera i segona planta per barana correguda de planta poligonal amb un eixamplament al centre. La verticalitat de la façana ve pronunciada per la decoració d'arqueria cega de vuit obertures de punt rodó sota cornisa.

  L’eixample de Granollers es va configurar sobretot a la segona meitat del segle XIX. La carretera va substituir l'antic Camí Ral l'any 1848 i el ferrocarril va arribar el 23 de juliol de 1854. La segona línia de ferrocarril va arribar a Granollers el 1875. Fins al 1880 les edificacions s'estenien al sud pel carrer de Ricomà fins a la Creu de Palou, al nord fins la plaça de la Muntanya entorn a la fàbrica de la Font, i a Llevant, entre la nova carretera de Vic i l'antic traçat, i l'estació vella de França. Les línies paral·leles al nord i al sud es van iniciar entre 1862-63 amb la construcció de la fàbrica de Can Piñol i les primeres cases del carrer d'en Prim. El 1866 es projectà el carrer de Ricomà, obert el 1872.

  Pel que fa a aquest edifici en particular, fou construït als primers decennis del segle XX. Segons dades del cadastre, no sempre del tot fiable, l'obra s'hauria fet el 1912. Es pot emmarcar dins d'un tipus d'arquitectura eclèctica. Segons l'autor García-Pey, un dels sobrenoms amb els què es coneixia la casa (cal Gangues) té relació amb Francesc Riera i Ganduxer. Es dedicava a vendre roba de gangues a la botiga que es trobava en aquest edifici, coneguda com can Gangues (GARCIA-PEY, 1990).

   

  CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu.

  GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers.