Can Pere Pineda / Cal Gangues Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Miquel Ricomà 5-7, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.60685
2.28633
440533
4606373
08096-164
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
1912
Bo
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-066
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15335DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici de planta rectangular entre mitgeres de coberta plana amb terrassa i barana. Consta de planta baixa, dues plantes pis i golfes. La façana és plana i està arrebossada. La seva composició es desenvolupa en quatre eixos marcada per la verticalitat dels buits, que estan protegits a la primera i segona planta per barana correguda de planta poligonal amb un eixamplament al centre. La verticalitat de la façana ve pronunciada per la decoració d'arqueria cega de vuit buits d'arc de mig punt sota cornisa.

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-066

En Francesc Riera i Ganduxer es dedicava a vendre roba de gangues a la botiga que es trobava en aquest edifici, coneguda com can Gangues (GARCIA-PEY, 1990). Fins al 1880, les edificacions s'estenen al sud pel carrer de Ricomà fins a la Creu de Palou, a la plaça de la Muntanya entorn a la fàbrica de la Font, i a Llevant, entre la nova carretera de Vic i l'antic traçat, i l'estació vella de França. Les línies paral·leles al nord i al sud s'inicien el 1862-63 amb la construcció de la fàbrica de Can Piñol i les primeres cases del carrer d'en Prim, i el 1866 es projecta el carrer de Ricomà, obert el 1872 (BAULIES, 1986).

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu., GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers.